Ferâhî

Bunu paylaşınız

FERÂHÎ

(d./-ö./) Hakkındaki en önemli kaynak Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı eseridir. Bu esere göre Ferahî, Kastamonu’ya daha sonradan yerleşti. Birine âşık oldu. Bu durum Kastamonu’da latife konusu oldu. Sevgisinden dolayı ilim yolundan ayrıldı. Debbağlık mesleğini tercih etti. Kendi durumunu anlatan bir kıta ile Sultan Mahmut’a yazdığı kasideden bir beyti Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı tezkiresinde kayıtlıdır.

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Kimin Mecnûn u Ferhâd eyledi aşk

Bu aşk anlara sanma lâg oldı

 

Kimisi aşk elinden gütdi hınzîr

Ferâhî de varup debbâg oldı

***

Ağ u saru vü kızıl rengîn zâgarlar ki yeler

Kaklügi sekdürmeyüp bıldırcının bağrın deler

Kaynakça

Canım, Rıdvan (2000). Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ. AKM Yay..Ankara. 427

PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız
Şair Tâli’î

TÂLİ’Î (d.?/?-ö.925/1519) Divan şairi Tâli’î’nin asıl adı Sehî Tezkiresi’nde Mehmed (Sehî 1325: 83), buna değinen diğer kaynaklarda …

Kapat