Ana Sayfa / Yazarlar / Hadis penceresinden kişisel gelişim / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Hadis penceresinden kişisel gelişim / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Belli amaçlara ulaşabilmek için bir takım özelliklerin iyileştirilmesi, yaşantının güzelleşmesi için huzurun temin edilmesi, iş hayatında kariyer yapabilmek için belli nitelik ve ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal hayatta iyi ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek adına beceriler kazanılması, değerli olmak ve itibar görmek adına bir vizyon kazanılması kişisel gelişim çerçevesinde ele alınabilecek konuları içermektedir. Dolayısıyla kişisel gelişim, hemen herkesin ilgisini çekmekte ve merak uyandırmaktadır.

O zaman kavramsal boyutu ile kişisel gelişimi şu şekilde tanımlamak yararlı olacaktır.

Kişisel gelişim, mevcut durumunu yeterli görmeyerek, eksikliklerini gidermek ve hadiselere daha geniş bir perspektiften bakabilme adına, sorumluluklarının bilincinde olarak, insanın hem fiziksel hem de ruhsal yanını latifeleri ile birlikte daha yüksek bir potansiyele ulaştırma çabasıdır.

Bu genel değerlendirme ışığında, Kutlu Doğum Haftasında Efendimizin konuya yaklaşımını, ilgili birkaç başlıkta paylaşmak istiyorum.

Dünya

* İbnu Ömer (ra) anlatıyor; (Resulullah (sav) omuzumdan tuttu ve):

– Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol” buyurdu. Kendini kabir ehlinden addet

* “Eğer dünya, Allah nazarında sivri sineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı, tek bir kâfire ondan bir yudum su içirmezdi.”

Başarı ve Emel

* Her şeyin bir şevki vardır. Her şevkin de bittiği bir zaman vardır. (Yapacağı işe karşı bu şevki duyan) kişi işini yaparken mutedil hareket eder ve bu itidali devam ettirirse, muvaffak olacağını ümid edin, çünkü bu şekilde takibine devam edebilir. Şayet aşırılığa düşerek dikkat çekmiş ve parmakla gösterilecek hale gelmişse ona itibar edip (salihlerden) saymayın.

* Hz. Enes r.a anlatıyor: Resulullah a.s. yere bir çizgi çizdi ve “bu insanı temsil eder.” Buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek, “bu da ecelini temsil eder” buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: “bu da emeldir” dedi ve ilave etti: İşte insan daha böyleyken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan eceli, ansızın geliverir.

* Veren el alan elden üstündür. Kuvvetli mü’min Allah nezdinde zayıf mü’minden daha hayırlı, daha üstün, daha sevgilidir. Müttaki olana zenginliğin bir zararı yoktur (Canan, age. C3/10, s. 169).

Erken Kalkma

* “Sefere çıkın ki sıhhat bulasınız, rızkınız artsın.”

* “Allahım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl.”

İlim talebinde de erken saatlerden yararlanılması önemlidir.

Rızık

* “Allah’a kasem olsun sizin için fakirlikten (darlıktan) korkmuyorum. Sizin için öncekilere genişleyip bollaştığı gibi size de dünyanın genişleyip bollaşmasından, onlar gibi sizin de dünyalık yarışına düşmenizden, dünyalığın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum.

Servet

* Abdullah ibnuş Şihîr anlatıyor. Resulullah (sav) Elhakümü’t- tekasür suresini okurken yanına geldim. Bana:

– “İnsanoğlu malım malım der. Halbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır.” 

Selam ve dua ile…

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Risale-i Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’ânın kuvvetli olmasının sebebi nedir?

“Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu: “Risaletü’n-Nur’un verdiği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Çanakkale’de 19 Mayıs 1915 Faciası ve M. Kamal / Vehbi KARA

Genel bir kaidedir galibiyetler orduya ve millete verilir mağlubiyetler ise tedbirsizliği nedeniyle komutana ve yöneticiye …

Kapat