Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Hâfız Ahmed Hamdi Efendi

Hâfız Ahmed Hamdi Efendi

Bunu paylaşınız

HÂFIZ AHMET HAMDİ EFENDİ

Dersiâmdan Kastamonulu Mehmet Celâleddin Efendi’nin oğlu olup 1295
h. senesinde Azdavay kasabasında (o dönemde ilçe değil) doğmuştur. İlk mektebden sonra İstanbul’a gelmiştir. Pederi Bayezit Camii dersiãmlarından Celaleddin Efendi’nin derslerine devam ederek 25 Zilkãde 1325 tarihinde icâzetname almıştır. 27 Temmuz 1326 tarihinde ve dâhil olduğu Dârů’l-Fünûn-i Osmâni Ulûm-i Diniye Şubesinde tahsilini ikmâl ederek pek-iyi derecede 5 Temmuz 1328 de icâzet-nâme almıştır. 28 Mayıs 1332’de Medresetü’l-Kuzât’ı da 5. derecede bitirmiştir. 

Ayasofya Camiinde ders vermeye başladıktan sonra (1 Teşrînievvel 1326) dersiâmlık maaşı almaya başlamıştır. 

24 Rebiulevvel 1333 tarihinde İbtidaî Hâriç İstanbul Müderrisliği ruûsu uhdesine tevcîh buyurulmuştur.

9 Eylül 1336 tarihinde Kazaskerlik Mahkemesi Mümeyyizliği’ne tayin
edilmiştir. Bu mümeyyizliğe başkasının tayini üzerine aynı mahkemenin 1. Sınıf Kâtibliği’ne 2 Tesrinisâni 1336’da tayin edilmiştir. 

1929’da Foça hâkimi idi.

Hayatının devamı hakkında bilgi bulunamamıştır.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu) Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Abdullah Hilmi Efendi

ABDULLAH HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Bakırcı Hasan Ağa'nın oğlu olup 1280 h. yılında Kastamonu'da doğmuştur. Sibyan …

Kapat