Ana Sayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

Bunu paylaşınız

Bizler, iman dersini Risale-i Nur’dan almaya çalışan, çok sevdiğimiz, -lâyıkıyla bilinmeyişine hayıflandığımız- evliya yurdu ve Nur menzili Kastamonu’yu hakkıyla ve doğru şekilde tanıtmaya niyetli; Hz. Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur-Kastamonu bağıyla iftihar eden ve bu bağı vurgulamayı vazife edinmiş, fakat “asla bu değerleri temsil iddiası taşımayan” hiç bir grubu, anlayışı temsil etmeyen, şahsî hamiyet ve gayretle bu mecraya girmiş sıradan kişileriz. Elbette fikirlerimiz, değerlerimiz, ilkelerimiz var..

Elimizden geldiğince ve zaman içinde bu mütevazi siteyi geliştirerek az bilinen, bilinmeyen ve ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirdiğimiz konuları -olabildiğince- özgün bir içerikle ziyaretçilerimize arz etmek istiyoruz.

Ölçümüz, -bilebildiğimiz, yapabildiğimiz kadar- hakkaniyettir. Risâle-i Nur’un derslerini ve esâsâtını; muazzez Üstad’ın tarz-ı hareketini Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyana ve Resûl- Ekrem (a.s.m) Efendimizin sünnetine istikametle ittibaın nuranî mürşidi biliyoruz. Peşin ve tahkiksiz hükümden, sathî nazardan, hakikatsiz malumattan; kalabalığı ve zamaneyi ölçü sanmaktan; nevzuhur, zaman seline tâbî ve temelsiz, moda cereyanların mihenge vurulmadan benimseniverilmesinden.. ilh. sakınmak fikrindeyiz. Ne daraltıcı katılık ne de pervasız ölçüsüzlük hakkımız olamaz, diye düşünüyoruz.

Noksanlarımızın farkındayız. Tenkitlerin, tekliflerin başımızın üstünde yeri var. Herkesten, (ilmî-fikrî) her konuda yardım rica ediyoruz.

Dua ediyoruz ki bu çalışmamızla Rabbimizin rızasını alalım. Ve dua bekliyoruz ki Allah bizi utandırmasın!

Ziyaretçilerimize, köşe yazarlarımızın yazılarının ve üslûplarının kendilerini bağladığını da hatırlatmak isteriz.

kastamonur.com

Bunu paylaşınız