Ana Sayfa / Yazarlar / Herşey bizim için

Herşey bizim için

Bunu paylaşınız

“Hüvellezî halaka lekum mâ fîl ardı cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli şey’in alîm”

cümlenin beyni  b i z i m  i ç i n veya sizin için bize göre bizim için, O ise bizim için yarattı. Bu cümleyi tekrar etmeli her başını kaldırıp baktıkça benim için yaratılmış bunlar, bunu tamamlayan levlakelevlak lema halektül eflak, âlemleri senin için yarattım. Bizim için yaratmış sonra bir de bize ışığı göstersin diye bir öğretmen yaratmış, öğretmen olmasaydı bu başımızı kaldırıp baktığımız kainatın anlamı yoktu, güneş varsa ışığı da vardır, güneşe ışığın lüzumu kadar nebi de âleme gereklidir. Allah’ın Rabbani ışığı vahyin bütünleyici anlamı ancak onunla olur, o güneşin ışığıdır, bizim için yaratılması, onun için yaratılması birbirini tamamlayan lahuti bir cümle .Senin için yaratılan kainat onun için yaratılan kainat, onsuz kainat anlamsız, ondan haberi olmayan anlamsız. Her başını kaldırdığında niye secdeye kapanıyorsun, çünkü senin için yaratılan kainatın sahibine başını yere koyarak secde ediyorsun evet ya Rabbena diyorsun, başını kaldır bak sonra secdeye kapan, âlemin en anlamlı işi, secdeye kapanıp başını kaldırmayan peygamber öldü mü diye endişe duyan Hz Aişe, öyle ya mahcbuyetinden başını kaldıramayan insan o Nebi-yi Zişan, secdeden kendisi için yaratılmış âlemin Rabbine başını kaldıramıyor hep secdede kalıyor. İbadetin lahuti anlamı hissedilmiyorsa ibadet bir spor sanki. Suhre gibi.

cümlede bir önemli kayıt da “yeryüzünde bulunan herşeyi sizin için yarattı” Şuraya bak herşey bunun istisnası yok, ama herşey bizim için yaratılmış. Maddi manevi, fiziki ve ruhi, görünen görünmeyen herşey bizim için yaratılmış. Bir çiçeği sevdiğimize sunduğumuzda senin için deyince nasıl memnuniyet hisseder, bütün kainatta ne varsa bize sunulmuş, bütün bunlar senin için. Buna karşıllık ve bedel ne? Bunun karşılığı olmaz, çünkü hiçbir şey onu karşılamaz, karşılayamaz, koca kainata neyi versen bedel olur. O kadar harika bir bedel değil, tavır, durum bize söylenmiş, o ne secde. Şimdi anlıyorum secdenin ne kadar müteal, namütenahi bir şey olduğunu, bir anlam, bir duruş, bir büyük sembolik anlam. Secdenin yerine ne konsaydı ona mukabil gelmezdi. Varlığın herşeyliği değil, var edenin azameti karşısında bir tutum, kainata kainat kadar bir büyük şeyi versen secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadett yine secdenin anlamını ihtiva etmez.

Herşey kelimesini tahsil et, veya tasnif et sınıflandır, hani bir malın dökümü yapılırken şu kadar şundan şu kadar bundan şu kadar ondan denir ya, varlığı bize sunulan bizim için yaratılan herşeyi gel bir tasnif et, onları sayamayız onlar tabiri saemdani ile layüadd sayılamaz, yahüsta hesab edilemez. Senin bize verdiklerin karşısında sana bir şey veremiyoruz, ne kadar mahcubuz, hayır mahcub değiliz, mahcubiyet bile hissetmiyoruz, bir de o yaptığımız işin kalitesini sorgulamadan cennet  cemalullah istiyoruz, istiyelim neme lazım.

İşte secde, işte secde eden sâcid; secde büyük anlam ya sâcid secde eden, o daha büyük anlam, çünkü fiili icra eden, ya mescid secde edilen yer, kainat hayır kainat değil, mescid-i kebir, en büyük secde edilen yer, mana ne kadar azametli. Kainat mescid-i kebirinde, Kur’an kainatı okuyor. Bu cümlenin anlamı yetimlere özgü değil. Bir kimseye özgü Ebutalib’in Yetimi’ne.

Rüku ve secdede devam ve kesrette Meşhurdur Ali‘yül Murtaza, sahabeler rüku ve secdede kemal-i itaattedirler, tam itaattedirler. Sen onların sahabelerin rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah’ın lûtfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır. Onların Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’deki vasıfları ise şöyledir: Onlar filizini çıkarmış, sonra git gide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış

Diğer canlılarda secdededirler. secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadet.

Bir gören Peygamberimize secde edenleri anlatır. Hem görüyordum ki, taş, ağaç ona secde eder gibi bir vaziyet gördüm. Bu ise nebîlere yapılır.”

Arşa olan miraçla secdede olan miraç farklıdırlar, mümin secdede miraca yükselir, işte secdenin bir derinliği daha.

Secde o kadar önemli ki Allah için olursa hidayettir, başkası için ise sapıklık dalalettir. Bir Hadis kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. Secde hayret, muhabbet ve mahviyeti ilan eder.

Mahlukat her zaman secde-i kübrada büyük secdededir.

Arzın içindeki herşey insan için ya ev olan arz nasıl…

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

İttihad-ı Muhammedî ve Bediüzzaman

Cem‘iyyet-i Muhammediyye olarak da adlandırılan fırka, Otuzbir Mart Vak‘ası’ndan (13 Nisan 1909) on gün kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Burçların insan üzerindeki etkisi… Çoook etkisi var!

Burçların insan üzerindeki etkisi... Çoook etkisi var! Oğlak burcu, balık burcu, ikizler ve diğerleri...  Son …

Kapat