Hürriyet Cinnet Geçiriyor

Bunu paylaşınız

HÜRRİYET ELİMİZDE CİNNET GEÇİRİYOR

Hürriyet; serbestlik, hür olmak. Her bir ferdin hukukunun meşru olarak korunması, herkesin meşru hareketlerinde tam serbest olması.

Hürriyet, insanın bir başka insana karşı tezellül ile tenezzül etmemesi, tahakküm ve istibdadı altına girmeden yaşaması.

Hürriyet, kendi hukukunu muhafaza ettiği gibi başkasının da hak ve hukukuna tecavüz etmemek.

Tahakkümü alçaklık, istibdadı zulüm kabul ederiz. “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyerek ahkâm keseriz. Bir kaçan bir uçan kurtulur dilimizden.

Vicdan, fikir, konuşma, ifade hürriyeti derken maalesef hürriyeti esir aldık. Vicdanlara hapsettik. Fikirlerimizi pranga yapıp hürriyetin boynuna taktık. Lisanımızla kadın, erkek, yaşlı, genç, âlim, cahil hep beraber işkenceye tabi tuttuk hürriyeti. Yani kısaca anasını ağlattık biçare hürriyetin.

Aman durun, şimdi kimse kendini temize çıkarmasın ben masumum diye. Hani suç samur kürk olsa kimse üstüne almaz derler ama… El birliği ile katlettik işte. Hürriyet cinnet geçiriyor elimizde.

Kadın hakları, kadınlara eşitlik diye, diye zina hürriyeti elde edildi.

Öyle hürriyete âşık ki kadınlar, hatta / Hiçbir erkek olamaz onlara yol arkadaşı. / Çıkar at başından çarşafı teklifine karşı, / Nitekim donu fırlattı açacak yerde başı.” dizeleri ne güzel tasvir etmiş. Kalemine sağlık neyzen Tevfik. Her ne kadar sansürlesek de..

Fikir hürriyeti dedik, kendimiz konuşup kendimiz dinledik. Farklı fikirleri ya zındık ya yobaz ilan edip aforoz ettik.

İfade hürriyeti dedik sövme hürriyeti kazandık. Ama ne sövme sosyal medya denen meşher fosseptik çukurlarına döndü. Ne kadını kaldı ne erkeği hep beraber söven sövene. Hani şairin dediği gibi;

Şarka bakmaz, garbı bilmez, görgüden yok vâyesi,
Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi.

İnanç hürriyeti dedik her birimiz bir herze, bin türlü din uydurduk. Herkes müfessir, herkes muhaddis, her birimiz bir fakih olduk, kitap rabbine sığındı elimizden.

Göster Allah’ım, bu millet kurtulur, tek mucize:
Bir “utanmak hissi” ver, gâib hazinenden bize.

Akademi Nisa

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Merhamet Müminin Şiârıdır

Yazar: Prof. Dr. Âdem Apak حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة قال …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Seçme Yazılar
Dem Bu Demdir

Yazar: Vedat Akıllı “Fikr-i müstakbel ü mâzîyi bırak ârif isen, Böyledir hâl-i zaman, bir var …

Kapat