Ana Sayfa / Yazarlar / Hz İshak (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz İshak (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz İshak, Hz Yakub’un atalarındandır. Bu, Hz Yakub ile oğulları arasındaki bir konuşmada vurgulanır. “Ne o, yoksa siz ölüm Yakup’a gelip çattığında, o evlatlarına “Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde, siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi. “Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve ishak’ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak O’na teslim olan Müslümanlarız” 2/133

Hz İshak peygamberler zincirinin bir halkasıdır. “Yoksa siz İbrahim, İsmail  ve İshak ve Yakub’un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah’ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikatı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.2/140 (Bu peygamberler Hristiyanlık ve Yahudilikten önce peygamberdiler. Yahudilik MÖ 4’üncü asırda, Hristiyanlık ise Hz isa’nın (as) dünyadan ayrılmasından sonra şekillenmiştir)

Bütün Müslümanlar bu peygamberler zincirinin itikadlarına iman etmişlerdir. “De ki biz Allah’a iman ettik, bize indirilen vahye, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilen, keza Musa’ya, İsa’ya hâsılı bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen vahiylere de iman ettik. Onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız ve biz yalnız Allah’a teslim oluruz.”3/84

Allah bütün nebilerine vahyetmiştir, içlerinde İshak da vardır. “Nuh’a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, Harun ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur ‘u verdik.4/163

İshak, Hz. ibrahim’e ihsan edilmiştir. “Biz ona (Hz İbrahim) İshak ile Yakub’u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik.”6/84 Müjdeleme anı da dramatize edilir. “Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince gülümsedi. Biz de onu İshak’ın ve onun peşinden de Yakub’un doğumu ile müjdeledik”11/71. Hz İbrahim kendisine ihsan edilen İshak ve Yakub için Allah’a hamdeder. “Hamd olsun Allah’a ki hayli yaşlı olmama rağmen bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak’ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur.”14/39 Daha da ayrıntı verilir. “Onları ve onların Allah’tan başka taptıkları putları terk edip (Şam’a yerleşince Hz İbrahim) biz ona İshak ile Yakub’u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik”19/49 (Hz İbrahim Şam tarafına hicret ettiğinde Harran’a geldi, Sare ile evlendi, ondan İshak ve İshak’tan da bilahare Yakup dünyaya geldi.) İshak’a feyiz ve bereketler verilmiştir. “Kendisine de (Hz İbrahim) İshak’a da feyiz ve bereketler verdik. 37/113

Peygamberimize onları anmasını da söyler Allah-ı Zülcelal. “Ey Resulüm kuvvetli ve basiretli olan o zatları kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub’u da an“38/45

Yusuf’un gördüğü rüyayı babasına anlatmasından sonra Hz Yakup ona Allah’ın İshak’a verdiği nimetini ona da vereceğini de söyler. “Rabbin seni öylece seçecek, sonra rüya tabirini öğretecek ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak’a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakub ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”12/6

Yusuf hapishanedeyken rüya gören bir şahsın rüyasını tabir ederken İshak ve diğer peygamberlerin dinine tabi olduğunu söyler. “Ben Allah’a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine tâbi oldum”12/37-38

İlginizi Çekebilir

Yine Teşahhus…

Yine Teşahhus, Şahıslandırma, Şahsiyet Kazandırma Bediüzzaman teşahhus fiilini birçok bahse açılan yüzleriyle yorumlamış. Daha önce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Bir Kastamonu Ansiklopedisi: İhsan OZANOĞLU / Hamdi NALBANT

Âşık İhsan Ozanoğlu, ilme âşık, irfana âşık, kültüre âşık, Kastamonu'ya âşık... 15 Nisan 1907'de Kastamonu'da …

Kapat