Ana Sayfa / Yazarlar / Hz Yakup (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hz Yakup (as) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Zekeriya peygamber bir duası ile Yakup hanedanını devam ettirecek bir evlat ister Allah’tan “Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır bana lutf-ı kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da Yakub hanedanına da vâris olsun, onu razı olacağın bir ihsan eyle ya Rabbi “19/5-6

Hazreti Yakup,  Allah’ın Hz İbrahim’e ihsan ettiği nübüvvete ermiş kişilerdendir. “Biz ona (İbrahim) İshak ile Yakub’u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. “6/84 Hz İbrahim Şam’a yerleşmiş ona orada ihsan edilmiştir. Bu çocukları “Onları ve onların Allah’tan başka taptıkları putları terkedip, Şam’a yerleşince, biz ona İshak ile Yakub’u hediye ettik, onların her birine peygamberlik verdik. 19/49 Aileye vahiy ve nübüvvet verilmiştir. “Onun (İbrahim) neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik, O’na dünyada mükafatını verdik, o ahirette de elbette salihlerden olacacaktır.29/27  

Başka yerde “Biz de onu İshak’ın onun peşinden de Yakub’un doğumu ile müjdeledik. “11/71 Böylece Yakup aleyhisselam Hz İbrahim’in torunudur. Bu müjde karşısında Hz İbrahim’in eşi şaşırır. “Ay dedi, ben bir kocakarı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım. Doğrusu “bu çok şaşılacak şey. Elçi melekler, sen, dediler Allah’ım emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehli beyt Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun, o gerçekten her türlü hamde layıktır, hayır ve ihsanı boldur. 11/72-75

Yusuf aleyhisselam tâbi olduğu dini, atalarının itikadını anlatır. “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine tabi oldum. Allah’a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz.” 12/38

Yakup peygamber, Hz Yusuf’un babasıdır. Oğlu gördüğü rüyayı babasına anlatır, babası ona “Evladım, sakın bu rüyayı kardeşlerine anlatma, sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar, çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların olan İbrahim ile İshak’a olan nimetini tamama erdirdiği gibi, sana da Yakub ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin herşeyi hakkiyle bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. “121/4-6

Yakup peygamber oğullarına İslam’ı öğretti. “Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi, Yakup da böyle yaptı ve “Evlatlarım, dedi, Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzerine ölmeyin.” 2/132

Kardeşleri babaları Yakub’un Yusuf’a gösterdiği ilgiden rahatsız olur onu kıskanırlar, onun başına biroyun oynamak isterler ve kırlara götürmek için babalarından izin isterler. Baba Yakup “Onu götürmeniz beni meraklandırır, korkarım ki siz farkında olmadan, onu kurt yer” dedi.12/13 Yusuf’u kuyuya attıktan sonra babalarına dönerler. Olanları hikaye ederler. Baba “Hayır dedi, nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevketmiş, artık bana düşen ümitvar olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah’tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz.” 12/18

Bir hayli zaman sonra Yakub peygamberin coğrafyasında kıtlık olur, Mısır hükümdarının cömertliğinden çocuklarını oraya gönderir. Onlara “Evlatlarım, diye ilave etti, şehre aynı kapıdan değil de ayrı kapılardan girin,  gerçi ben ne yapsam, Allah’tan gelecek takdiri önleyemem, zira hüküm yetkisi yalnız Allah’ındır. Onun içindir ki ben ancak O’na dayanır, O’na güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız O’na dayanıp güvenmelidirler.”12/67

Mısır hükümdarı Yusuf’un kardeşini alıkoyunca oğullar babaya varırar, baba “Hayır, hayır korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım, bu hale karşı sükunet ve ümit içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa gözlerine ak düştü.. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kıskınlığı da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu.(Oğullarının halini geripsemeleri karşısında) Ben dedi sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arzediyorum. Hem sizin bilmediğiniz bir çok şeyi, Allah tarafından vahiy yolu ile biliyorum.  

Mısır ‘a tekrar gidişlerinde babaları Yusuf’u aramalarını onlara tenbihler. “Evlatlarım, haydi gidiniz, bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak vazgücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah’ın rahmetinden asla ümid kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez. 12/85-87

Mısır’dan dönen kafileye Yusuf sırrını ifşa edip gömleği babasına gönderince Hz Yakup “Şayed bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf’un kokusunu alıyorum” dedi. Müjdeci gelip de gömleği Yakub’un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve “Ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim?” dedi. Evlatları ise şöyle dediler. “Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah’tan mağfiret eyle, doğrusu biz günahkarız. O şöyle cevap verdi “Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir.

Yakup ailesi Mısır’a gelip, Yusuf’un yanına girdiklerinde Yusuf annesi ile babasını kucakladı ve “Allah’ın izniyle Mısır’a güven ve huzur içinde girin “ dedi.12/94-99

Oğulları babaları hz Yakub ölürken onun dinini takib edeceklerine söylerler. “Ne  o yoksa siz ölüm gelip Yakub’a çattığında o evlatlarına “Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi “Senin ilahına senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak O’na teslim olan Müslümanlarız. “2/133

Hz Yakup  Hz ibrahim’in torunu, Hz Yusuf’un babası, bir peygamber hanedanının başıdır. Allah’ın vahiy ve risaletle serefraz ettiği mutlu zümredendir.

İlginizi Çekebilir

Yine Teşahhus…

Yine Teşahhus, Şahıslandırma, Şahsiyet Kazandırma Bediüzzaman teşahhus fiilini birçok bahse açılan yüzleriyle yorumlamış. Daha önce …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
“Ben Kur’ânın çırağıyım, siz de onun çırağı olun” / Ömer ÖZCAN

  Mehmed Metin Ağabey Mehmed Metin ağabey, 1335 (1915) tarihinde, Konya'nın Beyşehir İlçesinin Eğirler Köyünde …

Kapat