KASTAMONUR.COM

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ

1495 yılında Bursa’da doğmuş 1561 yılında İstanbul’da ölmüştür. Candaroğulları zamanında Taşköprü’de müderrislik yapan dedesi Hayrettin Halil Efendi dolayısıyla Taşköprülüzâde adıyla meşhur olmuştur. Babası Muslihiddin Mustafa ve amcası Kıvameddin Kasım Efendiler devrinin ileri gelen âlimlerindendir.

İlk ilim tahsilini babası ve amcasından almıştır. Medrese tahsilinin ardından 1525’te Dimetoka Oruç Baba Medresesine tayin edildi. İstanbul, Üsküp ve Edirne’deki medreselerde uzun süre ders verdikten sonra Sahn-ı Seman Müderrisliğine yükseldi. Yavuz’un baş hocalarından biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Bursa ve İstanbul kadılıklarında bulundu.Gözlerinden rahatsızlanınca kadılık görevinden ayrıldı. Ömrünün geri kalan kısmını gözleri görmemesine rağmen ilme verdi. Yeni eserler kaleme aldı.

Türk-İslam kültür hayatının ansiklopedistlerindenden biri oldu.

Âlimliğinin yanı sıra hat sanatı ile ilgilenmiş, Arapça şiirler yazmış velud âlimlerdendir. Taşköprülüzâde Ahmet Efendi’nin otuza yakın eseri bilinmektedir. Bunların önemli bir kısmı o devirde medreselerde okutulan hukuk, felsefe, tefsir, belagat vb. eserlerdir.

Başlıca Eserleri:

Şakaayıku’n Numaniye fi Ulemâid-Devleti-l Osmaniye, 521 ilim ve kültür adamının hal tercümesini verir.

Miftahu’s Sade, Arapça ilimlerin konularına ait ansiklopedidir. Oğlu, Kazasker Taşköprülüzâde Kemalettin Mehmet Efendi tarafından “ Mevzuatü’l Ulûm” adıyla Türkçeye çevrilmiştir.

Nevadirü’l Ahbar Fi Menakıbi’l Ahyar: Sahabeler başta olmak üzere İslâm Dünyasının hukuk, felsefe, sanat ve kültür adamlarını toplamıştır.

Yukarıda eserlerinden bir kısmını sıraladığımız eserlerin sahibi Taşköprülüzâde İsameddin Ahmed Efendi’nin eserleri yıllarca Osmanlı medreselerinde ve İslâm dünyasında okunmuş ve saygın bir ilim adamı olarak İlçemizin geçmişinin sağlam temellere dayanmasının bir kaynağı olarak tarihteki yerini almıştır.

Diğer velileri tanımak için tıklayınız >>>

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile