Ana Sayfa / HABERLER & Yorumlar / KASTAMONU ARAŞTIRMALARI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ESER

KASTAMONU ARAŞTIRMALARI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ESER

Yazan: Nail TAN

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî kuruluş tarihi 29 Ekim 1923 olarak gözükürse de 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılıp arkasından 3 Mayıs 1920’de ilk hükümetin / Bakanlar Kurulunun oluşturulmasıyla fiilen yeni bir devletin kurulduğu söylenebilir. Nitekim TBMM Hükümetleri 29 Ekim 1923 tarihine kadar vergi toplamış, ordu kurmuş, millî eğitimle ilgilenmiş, müzecilik çalışmalarına başlamış, vatandaşın sağlığını ele almıştır. Bu görüşümüzü destekleyen önemli belgelerden biri Sıhhiye ve Muâvenet-i İctimâiyye Vekâleti / Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 19 ilde yaptırılan sağlık araştırmasıdır. Kastamonu bu 19 vilayetten biridir.

Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası’nı gözler önüne seren bu dizinin 5. kitabını Kastamonu Sıhhiye Müdürü Dr. Kemal Bey hazırlamıştır. 1922 yılında Ankara’da Öğüd Matbaasında Arap alfabesiyle basılan bu kitabı, Diyanet İşleri Bakanlığında görevli Tosyalı hemşehrimiz Mustafa Bektaşoğlu, bugünkü yazıya ve dile aktararak yayımladı. 2013’ün son günlerinde Kastamonululara armağan etti. (Türkiye’nin Sıhhî-i İctimâî Coğrafyası: Kastamonu Vilayeti, Ankara 2013, 160 s.).

Kitapta, bakanlığın gönderdiği bir plan dâhilinde ille ilgili 1920-1922 yıllarının bilgileri yer almaktadır. Altı bölüm hâlinde düzenlenmiştir:

1. Bölüm’de şehrin coğrafî konumu, ilçeleri, orman-tarım-hayvancılık kaynaklarıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

2. Bölüm’de yine coğrafya bilgileri vardır: İklim, rüzgâr durumu, yağış, maden suları, kaplıcalar gibi.

3. Bölüm, şehir halkıyla ilgilidir. Nüfus, meslekler, el sanatları, ticaret, sanayi, yol durumu, eğitim kurumları, halkın inançları, sağlık hizmetlerine karşı tutumu incelenmiştir.

4. Bölüm, sağlık hizmetlerinin verildiği mekânlar ve bu hizmetlerin muhataplarıyla ilgili bilgileri içermektedir. Söz gelimi; hastaneler, dispanserler, eczaneler, içilen sular, sularla ilgili tahlil raporları, helalar, okullar, mezarlıklar, hanlar, hamamlar gibi.

5. Bölüm’de şehirde en sık görülen hastalıklardan söz edilmektedir. Verem, frengi, malarya, aklî ve asabî hastalıklar belli başlı hastalıklarmış, o yıllarda.

6. Bölüm’de halkın zararlı alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Alkol, afyon, esrar kullanımı ve bu zararlı alışkanlıklara karşı alınan tedbirler anlatılmıştır.
Biz folklorcular, halk bilimciler sağlık mensupları kadar bu diziye önem veririz. Çünkü, dizide yayımlanan kitaplarda halk gelenek ve görenekleri, inançlarıyla ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Mustafa Bektaşoğlu, kitaptan herkesin yararlanması için Arapça alfabeden olduğu gibi aktarılmış şeklinin yanına bir de Mesut Özünlü tarafından sadeleştirilmiş şeklini de koymuştur. Ayrıca, kitabın tamamının fotokopisini de sona eklemiştir. Merak edenler, yanlış mı okunmuş diyenler, kitabın aslından kontrol edebilirler.

Çalışkan, üretken hemşehrimiz Mustafa Bektaşoğlu’nun bu çalışması; ilimiz tarihi, coğrafyası ve kültür tarihi araştırmaları bakımından çok önemli bir hizmettir. Kendisini yürekten kutluyor, yeni çalışmalarını bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Şeyh Ahmed Siyahî: Hâlidî Dergâhı, Vakfiyesi ve Kütüphanesi

Yazarlar: Doç. Dr. M. Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Mustafa GEZİCİ Millî Eğitim Bakanlığı Makaleyi indirip …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla HABERLER & Yorumlar, Kastamonu Bilgi-Belge
Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolları

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için neler yapılabilir?  Kötü alışkanlıklar ve günahlar günlük hayatımızın bir parçası. Onlardan …

Kapat