Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Nurdan Hatıralar / Kastamonu, Bediüzzaman ve İki Hatıra / Turhan KARADERE

Kastamonu, Bediüzzaman ve İki Hatıra / Turhan KARADERE

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Kastamonu, Bediüzzaman ve İki Hatıra

Üstad’ın Kastamonu hayatı, hayat safhalarının galiba en sathi bilineni. Son Şahitler gibi önemli bir vazife ifa etmekte olan kıymetli eserlerde de yerini pek bulamamış. Üstad’ın Kastamonu hayatına bakış, gariptir. Adı geçen eserin kaleme alındığı yıllarda sırf Kastamonu şehir merkezinde Üstad’la müspet manada muhatap olmuş onlarca kişi hayatta olduğu halde, iman hizmetinin bir ucundan tutmuş birkaç isimden bahsedilmekle iktifa edilmiş. Allah’tan edilmiş, yoksa onlar da unutulup, âlemimizden kaybolup gidebilirdi.

Bu sahada yazılmış bir eser de yakın zamanda neşredilen “Kastamonu Fedakârları”. Bütün hayırlı ve iyi niyetli çalışmaları olduğu gibi bu çalışmayı da memnuniyetle karşılamak lazım. Memnunuz doğrusu. Memnunuz, zira o denli nazarlardan uzak kalmış bir konu ki Kastamonu talebeleri, zerre kadar temas büyük manalar ifade ediyor.

Lâkin esere baktığımız vakit, S. Şahitler’den tanıdıklarımız dışında yeni bir isim görmediğimiz gibi eski isimlerle ilgili yeni bir bilgiye de rastlayamıyoruz. Son zamanlarda İhsan Atasoy’un Mehmed Feyzi Efendi hakkındaki çalışması bir nebze yeni şeyler söyleyebilmiş çalışmalardan sayılabilir. Bu kadar araştırmacı, neşriyatçı, müdekkik zevatı ve kurumu olan Nur mektebinde ne garip bir ihmal ola bu…

Üstadıyla Denizli hapsinde yatanlardan Tosyalı Ahmet Dağdeviren ağabeyimiz, Küreli Hacı Dursun ağabeyimiz; Hâfız Emin Efendi, Dadaylılar, diğer Küreliler; çok methedilmelerine rağmen onlarca İnebolu kahramanı nerede? Merkezde Bakırcı Emin, Kâmil, Hayri, Ahmetler, Zehralar, Hacer Hanım, Ulviye, Lütfiye kim? Hatta az çok bilinen hakiki kahraman Hilmi Bey’i ne kadar ve nasıl biliyoruz? Bunlar Nurlarda adı geçenlerden bir kısmı sadece. Adı geçmeyen, fakat Kur’an hizmetinde Üstadlarına yoldaş olmuş daha niceleri var…

Mesela Cevdet Bey… Cevdet Bey, âhir ömründe fark edilen merhume Saniye annemizin eşi. Üstada çok hizmetleri olmuş. Çoluk çocuğuyla asrın bedisine Kur’an nâmına hâdim olmuşlardan bir meçhul zat kendisi. Saniye annenin anlattığına göre, Cevdet Bey bir kahvehanede, Üstad’dan sitayişle bahsedildiğini duyar ve memleketinde bulunan bir mübarek âlime sahip çıkıp ondan istifade etmek ister. Eve gelir ve bir miktar süt hazırlatıp Bediüzzaman hazretlerine götürür. Üstad, hediye kabul etmediği halde, “Bu, çok mübarek bir süt” iltifatıyla Cevdet Bey’in ikramını kabul eder. Sonra Cevdet beye bakar ve “ Sabah namazlarını kaçırmamak şartıyla seni talebeliğe kabul ettim.” der.

Saniye anne, “Beyim o sıra bazen sabah namazlarına kalkamazdı, Üstad bunu keşfetmiş.” diye anlatırdı. Bir sonraki görüşmede yine Cevdet Bey’in yüzüne bakarak, “Sende kabul emaresi gördüm.” der, Üstad. Gerçekten de Cevdet Bey bir daha sabah namazlarını katiyen kaçırmamıştır.

Kastamonu, kadını erkeği, delisi velisiyle Üstad’ı sevmiş, kendisine çok hürmet etmiştir. Kalbî bir muhatabiyetleri olduğunu anladığımız Deli Eşref bunlardan biri…

Eşref, Kastamonu’nun veli delilerindendir. Halktan aldığı (dilenmek demeye dilim varmıyor) paraları, fakir fukarayı doyurmak için kullanan, sarıkla gezen, Kastamonuluların birçok defa kerametlerine şahit olduğu Deli Eşref’i Üstad da severmiş. Üstad’ın, karşılıksız hediye kabul etmediği gibi bazen hiçbir suretle kabul etmediği malum. Kastamonu’da en çok anlatılan yönü de budur zaten halk arasında.

Bir gün yine bir bakraç yoğurt getirirler Üstad’a ve O, çok zaman olduğu gibi kabul edemez. Siz bunu, Eşref’e götürün, der. Yoğurt bakracı elinde çarşıda yürüyen bu zatı gören Eşref, “Hani benim yoğurdum?” diyerek bir kerametini daha izhar ediverir. Bu arada belirtelim, Eşref de herkesten para vs kabul etmezmiş.

Söz uzamasın diye bu kadarıyla yetinelim bu seferlik. Şu kadarı bilinsin ki maveraya âşina Kastamonu, Bediüzzaman gibi bir ulu âlime bigâne kalmamıştır ve kendisine iyi bir ev sahipliği yaptığı gibi hâlis ve kahraman birçok talebe vermiştir.

Başka türlü bilenler varsa, kanaatlerini tashih etmeliler…

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Otobüste Bir Sohbet

Üniversiteden şehire geliyordum ve bu arada da Münacaat-ül Kur’an okuyordum. Yanımdaki bir bayan öğrenci merak …

Daha fazla Nurdan Hatıralar, Yazarlar
TÜRK – KÜRT KARDEŞTİR / Yunus MÜREBBİ

K Ü R S Ü Yunus MÜREBBİ TÜRK – KÜRT KARDEŞTİR 4 Mayıs 2011 Çarşamba… …

Kapat