Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Yıl: 1902 Tasdik: Vali Enis Paşa
Tuğra: 2. Abdülhamid * el-Gazi*
Sahibi: Mal müdürü Kamil Efendizâde Tahsin Efendi..

Sınıf şahadetnameleri her senenin sonunda valinin başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından verilir ve karne yerini tutardı. Son sınıfı bitirmeyenler için bu belge memuriyet atamalarında imtiyaz yerine geçerdi.
Kastamonu İdadisi, merhum valilerimizden Abdurrahman Paşa’nın eseridir.. İdadiler daha sonra Sultâni, cumhuriyet döneminde ise lise adını almıstır..

Abdurrahman Paşa tüm zamanların en kudretli valilerinden biridir.. Padisaha yakınlığı dolayısıyla ve eski bir sadrazam olarak bürokrasiye hakimiyetiyle, vilayet dahilinde başta eğitim olmak üzere her alanda büyük hizmetler vermiştir.. Kendisi Kütahya Germiyanoğlu sülalesine mensub olup Hazret-i Pir’de yatan Vali Ali Pasa’nın oğlu, bestekâr Münir Nurettin Selçuk ve Timur Selçuk’un öz dayılarıdır.

Diplomada sol üst köşede tasdik mührü bulunan vali Mehmet Enis Paşa ise mimar Vedat Tek’in şahaseri olan hükümet binasının bânisidir..
İmtihan komisyonunda iki de Ermeni mualliminin mührü mevcut. Birisi Ermeni Ilk Mektebi muallim-i evveli Abraham, diğeri idadi Ermenice muallimi Mıkırdıç’a ait.. Ermenice dersi isteğe bağlı seçmeli ders olup (diğeri Rumca) şehadetnamenin sahibi Mal Mudürü Kamil Efendi’nin oğlu Tahsin Efendi bu dersten âlâ (iyi) derece almış..

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Risale-i Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’ânın kuvvetli olmasının sebebi nedir?

“Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu: “Risaletü’n-Nur’un verdiği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Bilgi-Belge, Yazarlar
Çağın Oyunu ‘Deizm’ – 1

Türkiye, son on yıldır siyasi tartışmalarla oyalanırken alttan alta gelişen, etkilerini yeni yeni hissetmeye başladığımız …

Kapat