Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / Kastamonu’da Başarılı Bir Destinasyon Oluşturma Önerileri

Kastamonu’da Başarılı Bir Destinasyon Oluşturma Önerileri

BAHAR ÇİÇEK tarafından hazırlanan; BAŞARILI BİR DESTİNASYON OLUŞTURMA SÜRECİNDE KASTAMONU ÖRNEĞİ adlı yüksek lisans tezinin SONUÇ VE ÖNERİLER bölümüdür.

İnsanların seyahatleri sonrasında memnun ayrılmalarını ve tekrar gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan plansız girişimlerin çevreye verdiği zararlardan dolayı geliştirilen sürdürülebilirlik kavramı özellikle destinasyonlar başta olmak üzere tüm turistik mekanlarda uygulanmaya başlanmıştır. Ana kaynağı yok etmeyecek şekilde kendini devam ettirebilmesinin sağlanması gelecek kuşaklar için çevreye yönelik olumlu çalışmalardan sayılmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde hem bugünü hem de yarının devamını sağlayabilecek uygulamalar söz konusu olmaktadır.
Destinasyonlar oluşturulurken çevreye verilen zararların önüne geçilmesi ve destinasyonların zarar görmemesi için bu konu hakkında nelerin yapılması gerektiği önemli bir konudur. Bu konunun önemine ilişkin bu araştırmada Kastamonu merkezde oluşturulabilecek destinasyon için ne tür eksikliklerin olduğunu ve bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili kurum/kuruluş ve işletmelerde görüşülen paydaşlardan bilgiler alınarak tespitler yapılmıştır.

Araştırma sonucunda paydaşlar, mevcut olan doğal ya da yapay olan alternatif turizm çeşitliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için koruyarak kullanma dengesinin bozulmaması gerektiğini, bu konuda yapılan ya da desteklenen örgütlü çalışmaların tüm turizm paydaşlarını içine alarak sürekliliğinin sağlanması gerektiğini, oluşturulabilecek destinasyon yönetim örgütünün liderliğini karar vermede en yetkili mercii olan valiliğin üstlenebileceğini, finansal kaynakların devlet tarafından sağlanmasının daha uygun ve ulaşılabilir olacağını ve son olarak da bu örgütün sürdürülebilirliği için aktif şekilde devam eden plan, proje veya çalışmalarının olması gerektiğini genel olarak savunmaktadırlar.

Kastamonu merkezin tarihi, kültürel ve gastronomi bakımından zengin olmasına rağmen reklam ve tanıtımın yeterli olmayışı ve buna bağlı olarak ziyaretçi sayısının da az olduğu paydaşlar tarafından aktarılmaktadır. Kastamonu merkeze gelen ziyaretçilerin genellikle Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nı görüp, Nasrullah Meydanı’nda bulunan Nasrullah Camii’ni ziyaret edip, birkaç yöresel hediyelik eşya aldıktan sonra ziyaretlerini sonlandırmaktadırlar. Paydaşlar bu sorunun çözümüne yönelik olarak; tanıtım, reklam, sağlam alt yapı ve alternatif turizme yönelinmesi fikirlerini sunmaktadırlar.

Turizm sezonunun on iki aya yayılmasının uygun olduğu illerden biri olan Kastamonu’da ziyaretçilerin merkezi dolaşıp gitmemeleri için çekiciliklerin, tarihten günümüze kalan tüm eserlerin ön plana çıkarılmasıyla birlikte yöresel tatların da tanıtım ve pazarlamasının iyi yapılması gerekmektedir. Gelen ziyaretçilerin sadece merkezi dolaşıp, Kastamonu Kalesi ve Saat Kulesini gördükten sonra ziyaretlerini sonlandırmamaları için arka sokaklarda gizli kalan ve tarihte büyük öneme sahip eserlerin de tanıtımlarının iyi yapılarak belki de küçük bir harita ile ziyaretçilere yardımcı olunabilinir.

Kültür ve tarih zengini olan, geçmişte önemli bir çok kişinin de bulunduğu Kastamonu’daki görüşülen paydaşlar, Kastamonu’nun sahip olduğu değerlerin tanıtımı için yeterli fon olmadığına değinmektedirler. Bu sebepten dolayı yapılan çalışmaların kendi çapında gelip geçtiğini ve büyük adımlar yerine ufak adımlar ile yol alındığını dile getirmişlerdir.

Görüşülen paydaşlarından bir bölümü bu destinasyonun Kastamonu ili kapsamında düşünülüp ilçelerinde dahil edilmesi halinde ilimizin sahip olduğu alternatif turizm çeşitliliğinin de değerlendirilebileceğinden bahsetmişlerdir. Böylece ili ziyaret edecek turistlerin başka alternatiflerinin olması çekicilik açısından önemli bir unsur olarak görünmekle birlikte, gelenler için yapılacak alt yapıların hem ziyarete gelen turist için hem de yerli halk için avantaj yaratacağı görüşündelerdir. Bir diğer görüş ise; sadece merkezde yer alabilecek destinasyon için sahip olduğu tarihi ve kültürel eserlerin, paydaşlar yeterli olduğunu düşünmektedirler.

Kastamonu’da bulunan tesislerin zaman zaman yetersiz kaldığını belirten paydaşlar bu konuda alt yapının yetersiz kaldığını söylemişlerdir. Turistlerin ziyaretleri sırasında vakit geçirebilecek mekanların ve çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri yerlerin bulunması, hediyelik eşya alırken ilin kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi sahibi olabilecekleri ve en önemlisi onları bu konuda yönlendirebilecek rehberlerin bulunması turistlerin memnuniyetlerini artırma açısından önemli olduğu kadar en önemli ve kolay pazarlama olan ve insanların birbirlerine duyurduğu, gidip görmeleri için referans oldukları pazarlama türü olan ‘ağızdan ağıza pazarlama yöntemi’nin de daha aktif hale gelmesi sağlanmış olacağı paydaşlar tarafından savunulmaktadır. Ziyarete gelen turistlerin memnun ayrılmaları ile sağlanmış olan referans sayesinde; turistlerin gittikleri yerlerde anlattıkları her olumlu düşünce diğer turistlerin satın alma kararını %90 olumlu ve ya olumsuz değiştiren ‘ağızdan ağıza pazarlama’ nın katkısıyla ilin tanıtımının yapılması gerçekleşmiş olacaktır.

Kastamonu’ya ulaşımın karayolu dışında hava yolu ile yapılmasının da eklenmesi gerek yerli halk gerekse iş, eğitim veya gezi amaçlı gelenlere bir başka avantaj olarak belirtilmektedir. Henüz yeni bir başlangıçta olan havayolu ulaşımının Kastamonu’nun tanıtımındaki amaca ulaşılması halinde daha fazla talep göreceği paydaşlar tarafından bulunulan bir diğer görüştür.

Tüm bu konuların dışında paydaşların üzerinde özellikle durduğu bir diğer konu yerel halkın turizmi benimsemesidir. Yapılan tüm çalışmalarla her ne kadar halk için çalışmalar yapılmakta olsa da öncelikle halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesine ve bu konuda eğitim programları düzenlenmesinden yana olduklarını belirtmişlerdir. Destinasyonun oluşturulma sürecinde beraber olduklarının onlara hissettirilmesi gerektiği ve yapılan her çalışmada onların desteklerinin de alınması başarılı bir destinasyon yaratırken aynı zamanda sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkıda bulunacağı paydaşlar tarafından önemle vurgulanarak savunulmaktadır.

Görüşülen paydaşlar gelen turlar için ya da diğer ziyaretçiler için kent merkezinde araçlarını çekmek için bir otopark olmadığını da şiddetle eleştirilmektedirler. En önemli ve en kapsamlı görüş açısına sahip olan Cumhuriyet Meydanı’nda bir başka deyişle kent merkezinde park yasağının oluşu gelen ziyaretçiler için acele etmeleri gereken ve bu acele nedeniyle muhtemel kazaların olabileceği bir alan olarak görülmektedir.

İlin tanıtılması kapsamında ya da Kastamonu’nun destinasyon haline getirilebilmesi için paydaşlar arasında genellikle ortak bir fikrin olmayışı, paydaşların bir araya gelememesi ve bu konuda farklı seslerin çıkması görüşülen paydaşlar arasında en çok şikayet edilen konulardan biri olmaktadır. Bu konuda genel olarak bir birlik sağlanamamış olması, hem Kastamonu’nun destinasyon olabilmesindeki engellere bir yenisini eklemekte, hem de Kastamonu’nun turizmindeki ilerlemelerine engel olmaktadır.

Evliyalar Şehri olarak da bilinen Kastamonu, hem tarihi hem kültürel açıdan çok büyük öneme sahip olmasına rağmen tanıtım eksikliğinden arka planda kalmış bir ilimizdir. Kastamonu, Çanakkale cephesine en çok asker gönderen iller arasında yer alırken; Kurtuluş Savaşı’nda cepheye gönderdiği asker sayısı ile ilk sırada yer almaktadır. Yöresel sahip olduğu değerler oldukça fazladır. Komşu olduğu iller de konumundaki faydayı göstermektedir. Bir çok açıdan öneme sahip olan ilin tanıtım çabalarına karşılık hak ettiği ilgiyi alamaması paydaşlar tarafından da eleştirilen konular arasındadır.

Paydaşların görüşme formunda bulunan sürdürülebilir destinasyonu sağlamak ile ilgili olan görüşlerine yönelik olan önerileri de mevcuttur.

Bu önerilerden bazıları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapılan görüşme de elde edilmiştir:

• Öncelikle merkezi bir yürütme sisteminin gerçekleşmesi için iyi bir alt yapıya sahip olması gerekmektedir.

• Kastamonu’yu tanıtacak mobil uygulamalar ya da bu tür girişimler sağlanabilir.

• Nakliye ve ulaşım için yılın belirli aylarında denizyolu ulaşımına imkan sağlanması.

• Kastamonu halkının turizm bilincinin gelişmesine yönelik çeşitli eğitim çalışmaları ve etkinliklerin düzenlenmesi. Gezmeyi ve gezme kültürünü insanlarımıza anlatmalıyız. Önce insanlarımızın kültürel ve turizm değerlerimizin farkına varmalarını sağlamalıyız.

• Turizm çeşitliliğinin tanıtımına ağırlık verilmesi ve bunun merkezi bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli altyapının oluşturulması.

• Turizm Eğitim Merkezi kursiyer öğrencilerinin stajlarını tamamıyla Kastamonu İli içerisinde yapması.

• İnebolu Limanına veya kent merkezine soğuk hava deposu yapılması ve ortak kullanıma açılması.

• Çarpık kentleşmenin kentsel dönüşüm programıyla önüne geçilmesi.

• Şehir içi ulaşımına yönelik alternatif ana güzergâhların yapılması ve kullanılması.

• Sinop-Kastamonu-Karabük illerini içerisine alan 4-5 günlük tur organizasyonlarının tertip edilmesi ve paket halinde satılabilir hale getirilmesi.

• Ev pansiyonculuğunun gelişmesi desteklenmeli ve fon sağlanmalı.

• İlimizin turizm çalışmalarında kullanacağı ortak bir turizm logosu hazırlanmalı, bunun için ulusal bir yarışma açılabilir.

• Tosya ilçemizden geçen D100 karayolunun kenarlarına ilimizi tanıtıcı, insanlarda
merak uyandırıcı billboardlar (“Kastamonu’da… gördünüz mü” gibi) yapılmalı.

• İlimizi tanıtıcı mobil uygulamalar ve şehrin merkezi noktalarına farklı dillerde elektronik bilgisayarlı dokunmatik standlar yapılmalıdır.

• Ülkemizdeki Ulusal ve uluslararası havalimanlarında ilimizi tanıtıcı standlar ve broşürler dağıtılmalı.

İl Özel İdare ile yapılan görüşmelerde elde edilen öneriler şu şekildedir:

• İl Özel İdare bünyesinde önceki yıllarda bulunan KUDEB’ in (Koruma Uygulama ve
Denetim Büroları) eski yerine gelerek faaliyetine devam etmesi

• Proje bürosunun kurulması

• Atölye kısmının kurularak ahşap ve taş ustalarının yetiştirilmesi

• Yapılacak onarım işlerinde sertifikalı ustalar haricinde kimsenin çalışmaması için ‘sertifikalı usta’ şartının olması

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi ile gerçekleştirilen görüşmede değerlendirilebileceğini düşündükleri öneriler şu şekildedir:

• Acente ve Tur operatörlerinin desteklenmesi

• Tüm tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılıp ulaşılabilirliğinin sağlanması • Tanıtım işlerine ara vermeden devam edilmesi.

• Büyük acente ve tur operatörleri ile birebir görüşülerek organize turlara Kastamonu’nun dahil ettirilmesi.

• Turist Rehberliği öğrencilerinin yapmış oluğu Büyük Anadolu turuna Kastamonu’nun dahil ettirilmesi. Unutulmamalı ki bugünün öğrencileri yarının işletmecisi ve turist rehberleri olacaktır.

• Kastamonu merkezli turlar planlanmalı ve kar amacı gütmeden bir süre uygulanmalıdır.

Bu araştırma verilerinden yola çıkarak paydaşların da belirttiği gibi destinasyon oluşturma sürecinde öncelikle altyapı sağlanmasının doğru bir seçim olacağı söylenebilir. Bununla birlikte açılabilecek kurs ve eğitimler halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi için olumlu bir etki yaratacaktır. Bunların dışında;

• Kastamonu’nun yöresel yiyeceklerini ön plana çıkaracak çalışmalar başlatılarak mevcut bulunan restoranlarda bu tür uygulamalar gerçekleştirilebilir.

• Kastamonu’da kültürel ve tarihi değerlerin bulunduğu sokakların ve çevresinin o döneme ait şekilde restore edilmesi sağlanabilir.

• İlçelerde bulunan yüksek okullarda tarihi ve kültürel değerlerimizin unutulmaması için ilgili bölümler açılarak gerekli eğitimler verilebilir.

• Kastamonu’nun tanıtımı için slogan yarışması düzenlenerek belirlenen slogan ile Kastamonu marka haline getirilebilir.

• İlçelerdeki paydaşlara ulaşım zorluğunun aşılması için bağımsız bir şirket kurularak tüm ilçelerde şubesi kurulabilir. Bu sayede iletişim kopukluğunun önüne geçilebilir.

• Yine aynı şekilde tüm paydaşları içerisine alabilecek sanal sistemde oluşturulabilir. Bu sistem sayesinde işlerin ilerlemesi için zaman kazanılırken diğer yandan paydaşların birbirine ulaşımı kolay sağlanmış olacaktır.

Yapılan araştırma Kastamonu merkez sınırları içerisinde gerçekleştiği için sadece il merkezinin sorunlarını ve mevcut durumunu kapsamaktadır. Tüm ili kapsayacak bir çalışmanın gerçekleştirilmesi tüm ilçelerdeki belediyeler ve kaymakamlıklar başta olmak üzere il genelinde turizmle ilgili paydaşların da görüşmelere dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Merkez İlçe 2017 Ayrıntılı Nüfus Bilgileri (2018 Verileri)

KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU Kastamonu ili merkez ilçesinin 2017 (2018’de açıklanan) ilçe toplam nüfusu: 145.754. KASTAMONU …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Bilgi-Belge, Kastamonu Yazıları, Makaleler
Nasıl Müslüman olunur?

NASIL MÜSLÜMAN OLUNUR? Nasıl Müslüman olunur? Müslüman olurken söylenecek söz, müslüman olan kişinin ilk yapması …

Kapat