Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Ahmed Hamdi Efendi ve Ahmed Efendi

Kastamonulu Ahmed Hamdi Efendi ve Ahmed Efendi

Bunu paylaşınız

AHMED HAMDİ EFENDİ (Kastamonulu)

Boyacı Kadıoğlu demekle ma’ruf Mehmet Bey’in oğlu olup 1281 h. tarihinde Kastamonu’da doğmuştur.

Kastamonu’nun Kuzyaka nâhiyesinde tahsil-i ibtidâiye ve hıfzı ikmâl ile sarf ve nahvi ikmâl ettikten sonra Dersaadet’e gelerek Bayezit dersiâmlarından Çarşambalı Hacı Ahmet Efendi’den ulûm-i ‘âliye ve âliyeyi ikmâl-i tahsil ile Cemâziyelevvel 1316 tarihinde icâzetname almış, Karamürsel’in Ereğli karyesinde tedris ile meşgul bulunmuştur.

1 Cemâziyelaher 1330’da Karamürsel
Müftülüğü’ne tayin edilmiştir. 1924’den sonra dersiâm maaşı almıştır.

***

KARAİSMAİLOĞLU AHMED EFENDİ (Cideli)

Halil Ağa’nın oğlu olup 1282 h. senesinde Cide’de doğmuştur. Dinî ilimleri tahsil etmiştir.

18 Temmuz 1318’de Cide kazası Mahkeme-i Şer’iyyesi Başkâtibliği’ne tayin edilmiştir. 6 Şubat 1319’da memuriyetine ilâve olarak Kaza Eytam
Müdürlüğü de uhdesine tevdi edilmiştir. 23 Kânunievvel 1335 tarihinde bu vazifelerden ayrılmıştır.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu) Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Hâfız Ahmed Hamdi Efendi

HÂFIZ AHMET HAMDİ EFENDİ Dersiâmdan Kastamonulu Mehmet Celâleddin Efendi'nin oğlu olup 1295 h. senesinde Azdavay …

Kapat