Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendi

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendi

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü, Türk Hüsn-i Hat (Aklâm-ı Sitte) Sanatkârı Ahmed Hilmi Efendi Kastamonu’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayarak H. 1247/M. 1831-1832’de icâzet aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra ders-i ‘âm zümresine girerek Ayasofya-i Kebîr Cami’nde derse çıkmaya başladı. Sâir zamanında Sultanahmet’te, Üçler Mahallesi’ndeki evinde kitâbetle meşgul olurdu. Bu hâl üzere iken H. 1282/M. 1865 senesinde vefât ederek Üsküdar’da Miskinler Tekkesi civârına defnedildi.  

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Araçlı Mehmed Muhlis Efendi ve Taşköprülü Mehmed Rahmî Efendi

MEHMET MUHLIS EFENDI (Araçlı) 1320 (1904) senesinde vefat eden ziraatçı Mustafa Çavuş’un oğlu olup Taban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Az Bilinen Bazı Kastamonulu Şairler

VEFÂÎ (d./19.YY?-ö./20.YY başları) Âşık Kastamonulu olduğu bilinen Vefâî’nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Kastamonu’da Âşık …

Kapat