Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

Bunu paylaşınız

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu)

Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde doğmuştur. Kastamonu’da Numaniye Medresesi’nde müderris ve müftü Hâfız Abdullah Efendi’den ders görerek Zilhicce 1308’de icâzet almiştur.

Şaban 1311’de Numaniye Medresesi Müderrisliği’ne tayin olunmuştur. 13 Muharrem 1328’de aynca Nasrullah El-Kadı Camii’nde Şifâ-i Şerif okutmaya başlamıştır. 

İcâzet vermesinden dolayı bir adet altın liyakat madalyasına nâil 
olmuştur.

***

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu)

Urgancı esnafından Ahmet Ağa’nın oğlu olup Haziran 1285’de Kastamonu’nun Çay Mahallesi’nde doğmuştur. “Alaybeyzâde” şöhretiyle ma’ruftu. 1300’de Semhiyye Medresesi’ne dahil olup kayınpederi Hoca Bekir Efendi’den bir müddet okumuş ve ma’lûliyetine binâen aynı medresede müderris Hacı Mehmed Zühtü Efendi’den tahsilini ikmâle çalışmış ve sonunda Hafız Ömer Efendi’den icâzet almıştır: 1321/1905.

İcâzetini müteakib aynı medresede tedrise başlamış ve Teşrinisâni
1329’da maaş tahsis olunmuştur.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu) Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Kastamonulu Ahmed Hamdi Efendi ve Ahmed Efendi

AHMED HAMDİ EFENDİ (Kastamonulu) Boyacı Kadıoğlu demekle ma'ruf Mehmet Bey'in oğlu olup 1281 h. tarihinde …

Kapat