Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Makale Yazarları:
Doç. Dr. Mücahit Kaçar
Arş. Gör. Mevlüt İlhan
Arş. Gör. Ahmet Akdağ

Biyografik kaynaklarda Kastamonulu oldukları kaydedilmiş kişilerin birçoğu Türk edebiyatına eser kazandırmış âlim veya şâir kimselerdir. Söz konusu eserlerden bir kısmı araştırmacılar tarafindan tespit edilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu eserlerin dışında da yazma eser kütüphanelerinde Kastamonulu yazarlara ait eserlerin olduğu görülmektedir.

Bu çalışmada, Kastamonu’nun Türk kültürüne ve edebiyatına yaptığı katkının genel bir tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Bunun için de çalışmamızda öncelikle, kaynaklarda Kastamonulu oldukları belirtilen şair ve yazarlar tespit edilmiştir. Bunlar içinde Kastamonulu olduklarına dâir rivâyetlerde şüphe olanlar elenerek Kastamonulu olduklarn kesin olan kişilerin yazma eser kütüphanelerinde yer alan eserleri ele alınmıştır. Bu eserlerin tespit edilmesinde Latifî Tezkiresi, Osmanlı Müellifleri, Sicill-i Osmanî, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlügü ve Tuhfe-i
Näilî gibi eserlerin yanı sıra Süleymaniye Kütüphanesi ve Türkiye’deki Yazma eser kütüphanelerindeki eserleri taramaya ve varsa digital kopyalarını görmeye yardımcı olan
www.yazmalar.gov.tr internet adresinden faydalanılmıştır. Ayrıca www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com adresi ile Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin taranmasına imkân sağlayan 
www.tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sitesinden de Kastamonulu şahıslar taranmıştır.

Kastamonulu kişilerle ilgili bilimsel çalışmalara da göz atılarak bunlardan da istifade edilmiştir.

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, taramalar sonucunda kaynaklarda isimleri ve eserleri zikredilen yüzlerce kişiye rastlanmıştır. Fakat bu çalışmada kişi ve eser isimlerinin tespitinden ziyâde, yazma eser kütüphanelerinde eserleri bulunan Kastamonuluların tespiti amaçlanmıştır. Bu yüzden kaynaklarda kendisinin ve eserinin ismi geçtiği halde günümüzde eserinin herhangi bir nüshası mevcut olmayan kişiler bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Tarafımızca yapılan ayrıntılı araştırma ve katalog taramalarıyla tespit edilen Kastamonulu yazarların eserlerinin bu bildiri metninde sunumunda belli öncelikler gözetilmiştir. Çalışmamızda
yazarların isimleri alfabetik olarak sıralanmış, yazar isimlerinin altında da eserlerine yer verilmiştir. Çalışmada sayfa sınırlaması sebebiyle, başka araştırmacılar tarafından daha önce ilim âlemine tanıtılmış ve bilimsel çalışmalara konu edilmiş eserlerin nüsha bilgisine yer verilmemiş, bu çalışmalara göndermede bulunmakla yetinilmiştir. Aynı şekilde Arapça ve Farsça eserlerde de esere ve nüshalarına işaret etmekle yetinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada esas olarak daha önce herhangi bir bilimsel çalışmaya konu edilmemiş olan eserlere önem ve öncelik verilmiştir.

Çalışmanın araştırmacılara faydalı olması amacıyla da bu eserlerin tanıtımında elden geldiğince muhtevâ ve nüsha bilgilerine yer verilmeye çalışılmıştır.

Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız.

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ndeki El Yazmaları ve Matbu Eserler

Yazar: Sühendan ARIKAN Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazma eserler; tarih, din, dil, felsefe, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Bilgi-Belge
İnebolu Halk Kültüründe Doğum Âdetleri

Yazar: Elif SAYGI Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Makaleyi indirip okumak için tıklayınız (...)  İnebolu'da …

Kapat