Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Fahrî

Kastamonulu Fahrî

FAHRÎ, Kastamonulu

Divan şairi. (d.?/?-ö.1306/1889-90)

KastamonuludurSiyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve hapishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son verdi.

“Bir mübtedi” imzalı ilk şiirlerinden biri Müntehabât-ı Tercümân-ı Hakîkat’te yayımlandı. Muallim Nâci, tanımadığı hâlde kendisine övgüde bulunmuş ve şairliğini övmüştür. Süleyman Nazîf Bey’e göre de kuvvetli ve ateşli bir şairdi. (Cunbur 1999: 521).

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tükendi cism-i zârımın olanca tâb ü tâkati
Fezâ-yı mihnetin daha görünmüyor nihâyeti

Nigârımın cefâsına sebeb ne anlaşılmıyor
Nedir zavallı gönlümün bilinmiyor kabâhati

O nûr-ı çeşmi cânımın yanımda ağlama diyor
Nasıl olur da terk eder gözüm o eski âdeti

Geçer mi böyle günlerim ümîd-i ayn-ı vasl ile
Gelir mi yoksa sevdiğim anında vakt ü sâ’ati

Seninle bir gece hani ne sohbet eylemişdik
Bilir misin ki neydi âh o sohbetin halâveti

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 522

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

İlginizi Çekebilir

Huzur Dersleri Mukarrirlerinden Tosyalı İsmail Zühdü Efendi

Yazar: Ersin ÇELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tosyalı İsmail Zühtü Efendi İsmail Zühtü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız
Şâvur (Şâver)

ŞÂVUR/ŞÂVER (d.?/?-ö.960/1553) Divan şairi. Asıl adı bilinmeyen şair Kastamonuludur. II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Sultan Süleyman …

Kapat