Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Fahrî

Kastamonulu Fahrî

Bunu paylaşınız

FAHRÎ, Kastamonulu

Divan şairi. (d.?/?-ö.1306/1889-90)

KastamonuludurSiyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve hapishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son verdi.

“Bir mübtedi” imzalı ilk şiirlerinden biri Müntehabât-ı Tercümân-ı Hakîkat’te yayımlandı. Muallim Nâci, tanımadığı hâlde kendisine övgüde bulunmuş ve şairliğini övmüştür. Süleyman Nazîf Bey’e göre de kuvvetli ve ateşli bir şairdi. (Cunbur 1999: 521).

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tükendi cism-i zârımın olanca tâb ü tâkati
Fezâ-yı mihnetin daha görünmüyor nihâyeti

Nigârımın cefâsına sebeb ne anlaşılmıyor
Nedir zavallı gönlümün bilinmiyor kabâhati

O nûr-ı çeşmi cânımın yanımda ağlama diyor
Nasıl olur da terk eder gözüm o eski âdeti

Geçer mi böyle günlerim ümîd-i ayn-ı vasl ile
Gelir mi yoksa sevdiğim anında vakt ü sâ’ati

Seninle bir gece hani ne sohbet eylemişdik
Bilir misin ki neydi âh o sohbetin halâveti

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 522

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız
Şâvur (Şâver)

ŞÂVUR/ŞÂVER (d.?/?-ö.960/1553) Divan şairi. Asıl adı bilinmeyen şair Kastamonuludur. II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Sultan Süleyman …

Kapat