Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri / Kastamonulu Mehmed Efendiler

Kastamonulu Mehmed Efendiler

Bunu paylaşınız

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu)

Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) mahallesinde doğmuştur. Köseoğlu Mehmet Hasip Efendi şöhreti ile bilinirdi. Once Taşmektep (Şaban Hoca) Mektebi’nde Kur’an’ı ezberlemiş ve Mülkiye Rüştiyesi’ne girmiştir. Dört yıl sonra Mülkiye mektebinden şehadetnâme almıştır. Eylül 1284 (1868) tarihinde Abdülbaki Medresesi’nde müderris A’mâzâde Hâfız Mehmet Emin Efendi’den okumaya başlamış ve tahsilini ikmal ederek 15 Eylül 1294 (1878) tarihinde icâzetnâme almıştır. 

Teşrînisâni 1295’de imtihanla Abana Rüştiyesi’ne muallim tayin olunmuş
ve on yıl kadar burada öğretmenlik yapmıştır. Şubat 1308’den Teşrinievvel
1309’a kadar Bolu Rüştiyesi’nde bulunmuştur. Kastamonu’da bulunan Dårü’l-Kur’â Medresesi kütübhânesi hâfız-ı kütüblüğüne Şubat 1317 (1891) tarihinde tayin olunmuştur. Buradan 1321 (1905) tarihinde Kastamonu’da bulunan Koyunlu Medresesi’ne yılda üç yüz kuruş maaşla müderris tayin olunmuştur.

Eylül 1326′ da (1910) ayda yüz elli kuruş maaşa nâil olmuştur.

Temmuz 1330 (1914) tarihlerinde aynı yerde müderristi.

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu)

Kazazzâde Hafız Abdullah Ziyaeddin Efendi’nin oğlu olup 1289 (1873)
senesinde Kastamonu’da doğmuştur. Semhiyye Medresesi’nde bir müddet
okuduktan sonra, yine Kastamonu’da bulunan Namazgâh Medresesi’nde
müderris bulunan Kastamonu müftüsü Hafız Mehmet Emin Efendi’den okuyarak icåzet almıştur. Bu arada Dârül-Muallimîn’e de devam ederek öğretmenlik ehliyetnâmesi almıştır.

İcâzet aldıktan sonra Ziyaiyye (Ziyaeddin) Medresesi’nde ders okutmaya başlamış ve 1326’da (1910) Kastamonu Nukûd-i Mevkûfe Kâtibliği’ne tayin olunmuştur. Bir kaç ay sonra ilmiye maaşı tahsis edildiğinden bu kâtiblikten ayrılmış ve ders okutmaya başlamıştır.

Kastamonu merkez müderrisi Ziyaeddin Efendi’nin vefatı ile Mart 1331 (1915) tarihinde Kastamonu Merkez Müderrisliği’ne tayin olunmuştur.

Sadık Albayrak 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
İsmail Hakkı Efendi

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Kastamonulu) 1326 senesinde ölen Abdurrahman Suzî Efendi'nin oğlu olup 1280 hicrî  senesinde …

Kapat