Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Yazıları / Mavnacılar da Kastamonuluymuş / Orhan SALCI

Mavnacılar da Kastamonuluymuş / Orhan SALCI

Bunu paylaşınız

Sosyal medyada Kastamonulu olmayan, ama burada bir kaç sene görev yapmış muhterem bir arkadaşımız Üsküdar’dan bir fotoğraf paylaştı geçen gün.

Kökeni ta İstanbul’un fethine kadar uzanan tamamen yerli, milli ve %90  Kastamonulu hemşehrilerimizin sevk ve idaresinde yaşamış, yürütülmüş ve sonunda teknolojik gelişmelere ayak uyduramayarak adeta ölmüş bir sektör ve o sektörün son temsilcisi, o camianın son liderinin adı ve fotoğrafı bir cadde kenarına asılarak gelip geçenin tanıması, bilmesi ve dua etmesi istenmiş sanıyorum.

Adı geçen sektör, İstanbul’un fethinde olduğu kadar, Milli Mücadele yıllarımızda Anadolu’muzun düşman işgalinden kurtarılmadında da en hayati görevlerden birini üstlenmiş olan “MAVNACILAR” ve bahsi geçen kişi de Mavnacılar teşkilatının son lideri Mecit Çetinkaya..

Doğrusu bu ya, Mavnacılar hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değildim. O kardeşimizin paylaşımı olmasa kulak dolgınluğundan öte bir bilgiye sahip olma gereği duyup duymayacağım da meçhuldü.

Mavna, bir deniz taşıtı.

Askeri sahada, donanmalarda kullanılan cinsi varsa da Mavnalar’ın asıl önemli özelliği, deniz taşımacılığı sektöründeki yeri ve önemlidir.

Mavnalar linanlara yanaşamayan büyük yük gemilerinin yüklerini alıp limana, limandaki yükleri de gemilere taşıyan bir çeşit deniz taşıtı.

Mavnacılık ise, liman taşımacılık sektörünün tamamına ilişkin bir sektör,  yani deniz-liman hamallığını da içine alan bir sektör.

Tüm Osmanlı tarihi boyunca İstanbul ve Karadeniz limanlarının önemli ve itibarlı sektörlerinden bir iken Lonca Teşkilatı sistemiyle yönetilmiş.

Cumhuriyetin ilk yıllarında şirketleştirilmiş, sonra kooperatif, sonra dernek derken, 2005 yılında Osmanlı’dan kalma son meslek ve sektör erbabı olan Mavnacılık, Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılıp, görevleri, hayatları, hikâyeleri tarih kitaplarına devredilmiş.

Mavnacılar da Şerife Bacı misali, vatan için ellerinden gelen son görevi yaptıktan sonra son nefesini vererek hayata veda etmişler adeta.

Mavnacılar’ın son görevi ise, İstanbul’da gemilerden, cephaneliklerden alıp  kaçırdıkları cephaneleri İnebolu Limanına kadar getirip “Mekkare” birliklerine teslim etmekti..

Onlar, son bir kahramanlık, fedakârlık,  cefakârlık örneği göstererek, çok riskli ama çok hayati görevi üstlendiler.  

O görev başarıldıktan sonraki günler ise adeta ölümü beklemekle geçen günlerdi.

Sadece İstanbul’da yüzlerce Mavna,  binlerce Mavnacı deniz ticaretinin kritik ara hizmetlerinden birini yürütmekte iken, her geçen gün kan kaybederek çok hızlı bir yok oluş sürecine girdi.

Linanların gelişmesi, iskelelerin daha büyük tonajlı gemilerin yanaşmasına uygun hale getirilmesiyle birlikte Mavnalara ve Mavnacılara ihtiyaç kalmadı.

Mavnacılık sektörünün bizim için,  Kastamonu için önemi; Mavnacıların tamamına yakınının Kastamonu ilimizin İnebolu, Abana, Küre ilçeleri ve Evrenye,  İlişi gibi civarı köy ve kasaba halkından oluşuyor olması.

Beş yüz yıl, İstanbul dahil, Karadeniz liman ticareti Kastamonulu hemşehrilerimizden sorulmuş.

Hâsılı Kastamonu denizciliğin de başkenti imiş..

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti şehrimize, hemşehrilerimize bunu da tekraren hatırlatmak istedim..

Ruhları şâd,  mekanları Cennet olsun inşaallah..

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

İttihad-ı Muhammedî ve Bediüzzaman

Cem‘iyyet-i Muhammediyye olarak da adlandırılan fırka, Otuzbir Mart Vak‘ası’ndan (13 Nisan 1909) on gün kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Yazıları, Yazarlar
Ömrümüzün Bir Taşı Daha Düştü / Vehbi KARA

Hıristiyan dünyası yılbaşına kutsiyet vermiş ve kiliseler aracılığı ile bu günlerde çeşitli dini etkinlikler düzenlemektedirler. …

Kapat