Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri / Mehmed Adnan Efendi ve Mehmed Ârif Efendi

Mehmed Adnan Efendi ve Mehmed Ârif Efendi

Bunu paylaşınız

MEHMED ADNAN EFENDİ

Hacı Muharrem oğullarından Hasan Ağa’nın oğlu olup Temmuz 1261
(1855) tarihinde Kastamonu’nun Göl kasabasında doğmuştur. Köyünde bir
müddet okumuş ve İstanbul’a gelerek Sinan Paşa Medresesi’ne kaydolmuştur.

Bayezit dersiâmlarından Aydınlı Hafız Ali Rıza Efendi’nin ders halkasına dahil
olup kendisinden ders görmüştür. Sıla kasdiyle memleketine gitmiş ve geri
dönemediğinden Kastamonu’da Sádıkıyye Medresesi’nin kurucusu ve müderrisi bulunan Hacı Bıyıkoğlu Hafız Sadık Efendi’den Recep 1298’de icazet almıştır. İcâzet aldıktan dört ay sonra hocasının vefatı ile bütün ulemânın İttifakı ile hocasının yerine geçerek müderrisliğe başlamıştır.

1325 Kânunievvel’inde (Aralık 1909) sekiz talebeye icazet vermiştir.

***

MEHMET ÂRİF EFENDİ

Gülmezoğlu Hasan Efendi’nin oğlu olup 1241 (1825) tarihinde Taşköprü kazasına bağlı Gökçeağaç (Hanönü) nahiyesinin Ayvaca köyünde doğmuştur. (Ayvaca, günümüzde Hanönü ilçesi Yukarıçakırçay Köyü’nün mahallelerindendir.) 

Önce Boyabat’ta Cami-i Kebîr Medresesi’nde, Amasya’da Meydan Köprü Medresesi’nde okumuştur. Akabinde İstanbul’a gelerek Filibeli Halil Efendi, Vidinli Mustafa Efendi ve Boyabatlı Bekir Efendi’den ders görüp Ayasofya Medresesi’nde 1270 h. /1854 tarihinde icâzet almıştır. 

İcâzet aldıktan sonra Taşköprü’ye gelerek burada bulunan Hacı Osman
Ağa Medresesi’nde talebelerine ders vermeğe başlamıştır. 1280 hicrî tarihinde (1863) kırk yaşında iken kaza halkının intihabı ile Taşköprü Müftüsü olmuştur.

Müftülüğü yanında Muzafferüddin Gazînin evkafından bulunan Taş Medrese Müderrisi damadı Hacı Mahmutzâde Seyyit Mehmet Salih Efendi ile müderrislikte bulunmuştur.

Nisan 1309 (1893) tarihinde verdiği hâl tercemesine göre bu tarihlerde hayatta olup bir müddet sonra vefat etmiştir.

Sadık Albayrak 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Mehmed Ârif Efendi

MEHMET ÂRİF EFENDİ (Kastamonulu) Nakşibendî Tarikatının Hâlidî hulefâsından Şeyh Hacı Ahmet Efendi'nin torunu, İsmail Bey …

Kapat