Ana Sayfa / AİLE & SAĞLIK / Aile / “Mut’a Nikâhı!” Hakkında

“Mut’a Nikâhı!” Hakkında

Bunu paylaşınız

SORU; MUT’A Nikahı hakkında Efendimiz hüküm vermiş midir?.. Muta nikahı haram mıdır?

Hazret-i Peygamber, Tebük Seferi’nde iken Seniyyetü’l-Vedâ mevkiinde mola vermişlerdi. Orada ağlayan kadınlar gördüler ve onların niçin ağladıklarını sordular.
Cevâben:
“–Bunlar üzerlerine mut’a yapılan kadınlardır!” dediler. Bunun üzerine Allâh Resûlü:
“–Mut’ayı İslâm’ın nikâh, talâk, iddet ve mîras ile ilgili hükümleri haram kılmıştır!” buyurdular. (İbn-i Belbân, VI, 178; Dârakutnî, III, 259)

Bu bakımdan, mut’a yoluyla nikâhlanan kadın, ne zevcedir ne de câriyedir. Mut’a, ehl-i sünnet âlimlerinin ittifâkıyla “ZİN” olarak kabûl edilmiştir.

“İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu, dedi ki: Mut’a nikâhı leş, kan ve domuz eti gibidir.” (al-Fıkh ala’l-Mezâhib al-arba’a VI/90-93).
Mut’a nikâhının haram olduğuna dair ittifak vardır. Rafiziler ile Şiîler hariç, bütün ulema haram olduğunu kabul ediyor.

Nikâh akdi meydana geldikten sonra, ölüm, boşama veya dinden çıkma gibi bir sebep bulunmadıkça sona ermez. Mut’a nikâhı ise, sürenin dolmasıyla, kendiliğinden ortadan kalkar.

Abdullah b. Vehb’in naklettiği bir haberde de, bir adam İbn Abbas’a gelerek şöyle der: “Câriyemle ve arkadaşlarımla bir seferde iken cariyemi arkadaşlarıma helal kıldım ve ondan faydalandılar (yestemtiûne)” der. İbn Abbas bunun üzerine;
“Bu apaçık bir ZİNA dır. (sifâh)” diye cevap verir” (el-Cassâs, a.g.e., III, 96, 97).
Semre b. Ma’bed el-Cühenî’den çeşitli yollarla nakledilen bir hadîs, mut’anın sonsuza kadar yasaklandığını belirtmektedir.

Rasûlullah (s.a.s) ile birlikte Mekke fethine katılan Seleme, orada Allah elçisinin izin vermesi üzerine bir câriye ile mut’a yapmış, rivâyete göre bir veya üç gün câriye ile beraber olduktan sonra, sabahleyin Rasûlullah’ın (s.a.s) Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasında durarak şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“Ey insanlar, ben size kadınlarla mut’a yapmanız konusunda izin vermiştim. Şüphesiz Allah, onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında (mut’a nikahı ile tuttuğu) kadın varsa, onu serbest bıraksın. Onlara verdiklerinizden hiçbir şey geri almayınız”
(Müslim, Nikâh, 19, 22, 24; İbn Mâce, Nikâh, 44; Dârimî, Nikâh, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 406).

Sonuç olarak İCMA zincirine bağlı, sünnî fıkıh mezhebleri, (SÜNNET İTİKADIN da) ittifakla müt’a nikahının CAİZ OLMADIĞI, önceki ruhsat ve izinlerin sonradan ebedî olarak kaldırıldığı, NESHEDİLDİĞİ (HARAM kılındığı) hükmünü benimsemişlerdir.
Bu SÜNNET İTİKADINA bağlı mezheblere mensup bulunan bir müftü, müt’a nikahının cevazına, durum ne olursa olsun fetva veremez!..

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kadın mıyız Bayan mıyız?

Yazar: Sema Maraşlı Kadınlara “kadın, hatun, hanım, hanımefendi” gibi hitaplar varken “bay” kelimesinden türetilmiş uyduruk bir kelime olan “bayan” kelimesi neden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Aile
Eve Televizyon Alsak mı Almasak mi?

SORU; Bu zamana kadar eve televizyon almadık ama artık çocukları zapt edemiyoruz. Her gün parka …

Kapat