Ana Sayfa / Yazarlar / Naat -Mi’rac Münasebetiyle- / Şevket ÖZSOY

Naat -Mi’rac Münasebetiyle- / Şevket ÖZSOY

Bunu paylaşınız

NAAT (SAV) -Mİ’RAC MÜNASEBETİYLE-

Seni nasıl öveyim ey alemler Serveri
Nasıl hitap edeyim ey nebîler Nebîsi

Gönderdi Rabb’in seni inse cinne hediyye
Lûtf u keremi ile âleme rahmet diye

Ey Seyyidü’l Enbiya (as), ey İmâm’el Harameyn
Ey sebeb-i hidayet ve saadet-i dareyn (1)

Allah ve melekleri salât ü selâm eder (2)
Rabb’in kendi ismiyle seni tesmiye eder (3)

Sen Raüf’sün, sen Rahîm, hem Emîn’sin ey Nebî
Sen de beşersin amma, sana vahyolur belî

İsm-i pâk’in yükselir, göklerde tá arşa dek
İlâhi hitap sana; “ve rafe’anâ leke zikrak” (4)

O sana darılmadı, kızmadı, gücenmedi (5)
Rabb’in Refîk-i Âlâ, seni terk eylemedi (6)

Gönlünü şerh eyledi; hem de göklerden geniş (7)
Yükünü ref eyledi, her yokuşta bir iniş

Ben seni medhedemem; övüyor Rabb’in seni
Rabbülalemîn ile sohbet eyleyen Nebî

Doksan bin kelâm ile mükâleme eyledin (8)
Mest oldun, hayran oldun yine ‘ümmetim’ dedin

Dostun Cebrâîl (as) bile, o makamı görmedi
Ne kalem, ne de kelâm, onu vasfedemedi

Sen ki davet edildin, vardın ulu dergâha
Mâşûkuna kavuştun, ol Refîk-i Âlâ’ya

Göz şaşmadı, kaymadı; O’nu gördüğün anda (9)
Kalbin tasdîk eyledi, ne gördüysen orada

Zerratın göz kesildi, hücrelerin rü’yette (10)
Bu nasıl hal-keyfiyyet, vasfedemez hiç kimse

O kadar yaklaştın ki, dostun Rabb-i Kerîm’e
Bir mim-i imkân kaldı, avdet eyledin bize (11)

Yine gördün Cibrîl’i ‘Sidretü’l Münteha’da (12)
Ve Rabb’inden ayetler, “inde cennetü’l me’vâ” (13)

Nalınların çıkardı, Musa (as) kutsal Tuvâ’da (14)
Sen çıkarma ey Nebî, şenlensin Arş-ı Âlâ!

Turâb-ı kademini, n’ola ki bûs eylesem (15)
Râyihâ-yı gül gibi, terini nûş eylesem (16)

Gül cemâlin dünyada, görmek değilmiş nasîb
Seni bir kez düşümde, görsem n’olur ey Habîb

Sen Rasül’sün, Sen Nebî, Sen ümmetin Habibî
Şu hasta gönüllerin Sensin ancak Tabîbi

Ben gül bahçende bülbül, bir fakir kul Derûnî
Çağır artık geleyim, yaktı sevdan sînemi!

Acizdir vasfetmekten sizi kalem ve kelam
Gönül ufuklarından binler salât ü selam

Selam olsun Efendim hem ehl-i beyt’inize
Size aşık ve hayran nurlu sahabenize (ra)
(SAV)

Şevket Özsoy/Derûnî

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Yüz Deveden Bir Deve Gibi…

“Bugün Allah için ne yaptın”dan, “Allah bugün benim için ne yaptı”ya doğru hızla ilerliyoruz. *** …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Bediüzzaman’ın Ser ve Sır Kâtibi Âlim ve Velî Talebesi Mehmed Feyzi Efendi’nin (rha) Sohbetlerinden – 5 / Hasan ERDOĞAN

Böyle bir Miraç günü (26 Receb 1409- 4 Mart 1989) hayatındakı gibi mematında da yolundan …

Kapat