Ana Sayfa / Yazarlar / Peygamberimizi Tarif Cümleleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Peygamberimizi Tarif Cümleleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

1-Risale-i Nur’un çok yerinde peygamberimizi değişik misyon içerikli cümlelerle Bediüzzaman tavsif
eder. Mucizatlarını anlattığı eserinde en son nükteli işarette on beş esasta bu tarif cümleleri vardır.
2-O muşrık,
3-parlak delil
4-ve nâtık-ı sâdık burhandır
5-Hem zatıyla,hem lisanıyla, hem delalet-i hâliyle, hem kâliyle kainatın Sâniine delâlet eden delil
6-Vahdaniyet-i İahiyeye ve saadet-i ebediyeye bir bürhan-ı sâdık-ı nâtık ve musaddaktır
7-Umum cin ve inse şâmil bir davet sahibi
8-Bütün enbiyanın kuvvet-i icmaı ve mucizatlarının şehadeti onun sıdk ve hakkaniyetine bir nokta-i
istinad teşkil eder,
9-Onun terbiyesi, irşadı, ve nur-ı şeriatıyla kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve
üstadıdır.
10-Kati yakini ve bahir mucizeleri, ve harika irhasatları
11- Vahdaniyet dellalı
12-Saadet-i ebediye müjdecisi
13-Zat-ı mübarekinde öyle ahlak-ı âliye
14-Ve vazife-i risaletinde öyle seceya-yı sâmiye
15-Tebliğ ettiği dininde öyle hasail-ı galiye
16-Mevcudattaki kemalat ve ahlak-ı aliyenin misali, mümessili ve timsali ve üstadıdır
17-Maden-i kemalat
18-Muallim-i ahlak-ı âliye
19-O Cenab-ı Hakk’ın tercümanıdır
20-Kendi zatında bütün ıhlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle ve sair bütün ahlak ve
etvarıyla, Halık’ı namına konuşuyor.
21-Tercüman-ı kelam-ı ezeli
22-Değil ins ve cin alemi belki alem-i ervah ve alem-i melaike fevkinde ders alıyor ve maverasında
münasebeti var ve ıttılaı vardır.
23-Gaibden haber verir

24-Melek cin ve beşerin Seyyidi
25-Kainat ağacının ven münevver ve mükemmel meyvesi
26-Rahmet-i İlahiyenin timsali
27-Muhabbet-i Rabbaniyenin timsali
28-Hakkın en münevver bürhanı
29-Hakikatın en parlak siracı
30-Tılsım-ı kainatın miftahı
31-Muammayı hilkatin keşşafı
32-Hikmet-i alemin şarihi
33-Saltanat-ı İlahiyenin dellalı
34-Mehasin-i sanat-ı Rabbaniyenin vassafı
35-Mevcudattaki kamalatın en kümemmel emmuzecidir
36-Zatında görülen ahlak-ı aliye ve kemalat-ı samiye
37-Halık-ı Kainatın esmasını ve ve sıfatını kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir
38-Hem o Zat’ın gidişatında görünüyor ki görüyor öyle haber veriyor
39-Hem öyle kuvvetli davet edip çağırır ki yarı yeri ve nevi beşerin beşten birini sesine karşı Lebbeyk
dedirtir, semiina vetaana söylettirdi
40-Ciddiyetle davet ve esaslı surette terbiye eder
41-Tebliğ ettiği ahlak sağlamdır
42-İtminan ve itimad ile davet eder
43-Hiçbir müşkülata karşı telaş etmez
44-Tereddüdsüz kemal-i samimiyetle ve safvetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek ,
getirdiği ahkamı ilan eder.
45-O Sultan-ı Ezel ve Ebed’in mübelliğlidir, elçisidir
46-Mabud-ı Bilhakkın en halis abdidir
47-Kelam-ı ezelinin tercümanıdır
Ey Bediüzzaman’ı kıskananlar gelin eğer onun kadar farklı perspektiften Peygamberimizi anlatırsanız,
sizi bir muhibban-ı Nebi ilan edelim.

İlginizi Çekebilir

Kertenkele Öldürmek Hadisi Üzerine Bir Diyalog Algoritması ..

❌ Kertenkele öldürmek sevap diyor uydurma hadisiniz. ✔️ Kertenkele demiyor, vezağa (وَزَغَةٌ) diyor ; yani …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Örümcek Ağını Nasıl Örüyor? / Ahmet KATIN

http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html Yukarıdaki linki tıklayın, yükleme bittikten sonra ; sol alt kısımdaki yazıya tıklayın. Daha sonra …

Kapat