Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları / Risale-i Nur kazancı mânevîdir, maddiyattan kaçar.

Risale-i Nur kazancı mânevîdir, maddiyattan kaçar.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

بِاسْمِهِ‬سُبْحَانَهُ‬‬‬‬

‬وَاِنْ‬مِنْ‬شَيْءٍ‬اِلاَّ‬يُسَبِّحُ‬بِحَمْدِهِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اَلسَّلاَمُ‬عَلَيْكُمْ‬وَ‬رَحْمَةُ‬اللّهِ‬وَ‬بَرَكَاتُهُ‬بِعَدَدِ‬حُرُوفَاتِ‬الْقُرْآنِ‬الْحَكِيمِ‬وَ‬رِسَالَهءِ‬النُّورِ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Aziz kardeşlerim ve hizmet-i Kur’an’da kıymetli arkadaşlarım!

İçinde bulunduğumuz şu asrın en tehlikeli, boğucu ve zulmetli ve şiddetli devresinde kemal-i ihlasla deruhde ettiğimiz hizmet-i Kur’an’da ve hizbullah hükmünde gösterilen çok kıymetli alâka ve rabıta ve mesaîmiz, Risale-i Nur mübarekler heyetinin ve o havz-ı kevserin menba ve merkez-i umumîsini teşkil eden Isparta’nın küçük bir şubesi olarak muhitimizi ikinci bir Isparta nam ve ünvanını kazandırmağa muvaffak olduğumuzdan dolayı, Kur’an ve Risale-i Nur namına iftihar eder ve Cenab-ı Hakk’a zerrat adedince hamd ü senalar ederiz.

Kardeşlerim! Risale-i Nur’un bizlere tevdi’ ettiği vazifenin pek büyük ve kudsî olmakla beraber Kur’an-ı Hakîm’in emrettiği hakaik-ı diniye ve imaniyenin şu devr-i dalalet ve enaniyetinde ne kadar lüzumlu olduğunu ve halkımızın ne kadar fazla ihtiyacı bulunduğunu Risale-i Nur eczalarının bir an evvel teksir ile beraber, dalalete yüz tutan bir zamanda din ve imanı kurtarmağa çalışmaklığın ne derece azîm ve kıymetli bir hizmet-i kudsiye olduğu, böyle bir kudsî hizmetin ebedî hayatımıza ne derece azîm ve kıymetli kazançlar temin edeceğini, az bir teemmülle herbir talebe arkadaşlarımızın böyle bir fırsatı ve bilhassa nimeti biz günahkâr, âciz ve fakir kullarına ihsan eden Cenab-ı Hakk’a niyaz ve hamdederek elden kaçırmamak için geceli gündüzlü çalışmamız îcab etmektedir. Muhitimizde adedi pek mahdud olan Risale-i Nur eczalarının her arkadaşta tekmil ettirilmesi suretiyle teksirine şiddetle muhtacız. Böyle uzun kış gecelerinde kıymetli vaktimizi boş geçirmek, bizim gibi fakir ve âcizler için en büyük zarar ve zayiattandır.

Ey kardeşlerim! Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın asrımıza bakan bütün âyât u beyyinatlarından herkesin anlayabileceği bugünkü lisanla açık ve noksansız olarak tefsir edilmiş, yani (su gibi eritilmiş bir şekilde yalnız içmesi kalmış) havz-ı Kevser’den ve âb-ı hayattan başka hiçbir kitaba ve rehbere ve hocaya ihtiyaç bırakmayan Risale-i Nur’un nurlarından feyz almak ve istidada göre kanmak ve diğer din kardeşlerimizin mütalaalarına arzetmek suretiyle Bir ilâ Otuzüçüncü Söz’e kadar olan cüzlerden istifade ettirmek de birer vazife-i hizmetimizdendir. Bazı arkadaşların eski zaman kitablarına ve hattâ gazete ve siyaset âlemleriyle alâkadar bulundukları, Üstadımıza aksetmiş olduğundan hiçbir şeye muhtaç bırakmayan Risale-i Nur hâriçte boş vaktinizi lüzumsuz başka şeylerle zayi’ etmenin zararlı olduğunu bilelim. Ve dört el ile mürşidimiz, rehberimiz ve hattâ hâdîmiz bulunan Risale-i Nur’a sarılalım. Ve ona hizmet edip, mükâfatını da ondan isteyelim.

Hem Risale-i Nur kazancı manevîdir. Maddiyattan kaçar. Şunu bilmiş olunuz ki, Risale-i Nur hiçbir maddî menfaatı kabul edemez. Ve kendisi de böyle muvakkat bir menfaate âlet edemez. Çok yerlerde görüldüğü gibi maddî menfaate hasreden bazı arkadaşlar şefkat tokatları yemişler. Ve bazıları ebedî zararlara maruz kalmışlardır. İşte bizler bu ağır manevî tokatları gözönünde tutarak, zerre miktar da olsa maddî menfaate tercih şöyle dursun, akla bile getirmemelidir.

Risale-i Nur’a sadakatla hizmet edenlerin esasen çok hakaik ve kerametleriyle zahirdir ki, maddî ve manevî iki türlü mükâfatını Rabb-ı Rahîmimiz ihsan ediyor. Elhamdülillahi hâzâ min fadlı Rabbî. Dünyanın acib aldatıcı ve elemli ve zînetli muvakkat şaşaalı hayat-ı sefihanesi câzibelerine kapılan ve hayat-ı içtimaiyenin azîm günahlarına maruz kalan bizler bilmeliyiz ki: Bu müdhiş ve fakat elem-i manevî görmediğimiz için muvakkat ve zahirî ve aldatıcı riyakâr güler yüzüne aldanarak düştüğü girdabdan kurtulmak çaresini ancak her türlü âhirzaman fitne ve dalalet ve ilhadına karşı metin ve sarsılmaz kal’a-i nur olan Risale-i Nur çerçevesi içerisine girerek, sadakat-ı tâmme ve ihlas ile okuyup yazmak ve ehl-i din kardeşlerimize de öğretmek suretiyle bu mübarek Nur’un hizmetinde bulabileceğimizi kat’iyyen ve şeksiz olarak arzeder ve hepinize muvaffakiyetler dilerim.

Duanıza çok muhtaç, günahkâr kardeşiniz..

Nazif Çelebi

Gayr-i Münteşir Kastamonu Mektupları’ndan [Talebeler]

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Emirdağı’nın ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir.

Denizli Hapsi’nin meyvesine Onuncu Mesele olarak Emirdağı’nın ve bu ramazan-ı şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Risale-i Nur Mesleğinin Esasları, RİSALE-İNUR'DAN
Risale-i Nur şâkirdlerinin yüzlerini ak ettiler

Aziz, sıddık kardeşlerim! Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim, bir zaman büyük …

Kapat