Ana Sayfa / Yazarlar / Müjdeci Peygamber (asm) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Müjdeci Peygamber (asm) / Prof. Dr. Himmet UÇ

Peygamberimizin bir vasfı da müjdeci olmasıdır. Bediüzzaman bu müjdeci peygamberden bahseder. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler taranırsa Peygamberimizin ayetleri nakledici olacak müjdeci, ve hadisleri fem-i mübarekinden sudur etmesi ile de müjdecidir. Bu ayet ve hadislerin tahkiki insanı teşvik eder.

İşte, o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi

O ebedi bir saadeti müjdeler, cennetin ahvalinden bahseder. Mümin olan kimsenin ahirette nâil olacağı nimetleri anlatır. Cennet’in, gözün ve hayalin ifade edemeyeceği mükemmellikte olduğunu belirtir.

Kur’an ve hadisler müjdelerle doludur, “iman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse “Bu daha önce de dünyada yediğimiz şey“ diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır.” Bakara 25

“Allah nefsini ve malını onun yoluna satan kimseye cenneti vadetmiştir.” Tevbe 111

“De ki size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? işte Allah’a karşı gelmekten sakınan müttakiler için Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah’ın rızası vardır. Allah bütün kullarını hakkıyla görmektedir.” Âli İmran, 15

“Rabbiniz tarafından mağfirete genişliği göklere kadar ve müttakiler için hazırlanmış cennete doğru yarışırcasına koşuşun” Âli İmran 133

“Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır, hâlâ anlamayacak mısınız?” Enam 32

“Rableri nezdinde selam ülkesi olan cennet onlarındır, yaptıkları güzel işler sebebi ile Allah kendilerinin yardımcısıdır.” Enam 127

“Ey Adem‘in evlatları, size her ne zaman içinizden, Benim ayetlerimi beyan edip açıklayan resuller gelir de, kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur, onlar asla üzülmezler de.” Araf 35

“Şeytana uymaktan korunan müttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.” Hicr 45

Hem o mu’cizât-ı bâhire sahibi olan vahdâniyet dellâlı ve saadet-i ebediye müjdecisi,

“Kim ortağı olmayan Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna, Cennet’in hak olduğuna, cehennemin gerçek olduğuna şehadet ederse, Allah o kişiyi ameline göre cennetine koyar.” Buhari ve Muslim

“Allah yaratıkları yarattığında Arş’ın üzerinde kendi katındaki bir kitaba “Muhakkak rahmetim öfkeme galip gelmiştir” diye yazmıştır.” Buhari ve Müslim

“Cennet sizden birisine ayakkabısının bağından daha yakındır. Ateş de aynı şekildedir.” Buhari 

Âlem-i bâkideki hayat-ı daime ve saadet-i ebediyenin en kuvvetli müjdecisi

“Yüce Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail’e seslenir, Allah cc falanı seviyor. O halde sen de sev diye buyurur. Böylelikle o kulu Cebrail de sever ve gök ehline seslenir, Allah cc falanı seviyor, ben de seviyorum, o halde siz de sevin der. Böylelikle onu gök ehli de sever. Sonra da onun kabülü sevgisi yeryüzüne yerleşir.” Buhari Müslim

“Allah bir hastayı veya bir kardeşini ziyaret edene bir çağırıcı melek şöyle seslenir. Sana mübarek olsun, ne mübarek yolculuk o Cennet’de bir yer edindin.” Tirmizi  

“Resulullah bize öyle bir hutbe okudu ki şimdiye kadar böylesini hiç işitmemiştim. Buyurdu ki “Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, elbette az güzel çok ağlardınız.” Enes dedi ki bunun üzerine Resulullahın ashabı yüzlerini örttüler ve çok ağladılar.” (Buhari ve Müslim)

“Allah korkusundan dolayı ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe ateşe girmez. Allah yolunda bulaşan toz ile cehennemin dumanı bir araya toplanmaz.” Tirmizi

Bir müjdeli hadis:

“Her mümin Cennet’ten Allah’ı bir dolunay gibi görecektir”

İlginizi Çekebilir

Sayılarla Hadisler ve Yanlış Bilinen Gerçekler

RAKAMLARLA HADİSLER VE YANLIŞ BİLİNEN GERÇEKLER Hadis kitapları ve hadis sayıları. Kütübü Tis’a (Dokuz hadis …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
İslam Gelecekte Mutlaka Galip Gelecektir / Vehbi KARA

Günümüzde İslâmın izzeti ve Allah isminin yüceltilmesi, maddeten terakkiyle mümkündür. Hakiki medeniyet olan İslam’ın manevî …

Kapat