Ana Sayfa / Yazarlar / Risale-i Nur’dan Cevaplar / Zafer KARLI

Risale-i Nur’dan Cevaplar / Zafer KARLI

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

—Bu zamanda nasıl bir tefsir okunmalı ki imanımızı kurtarabilelim?

Bu zamanın ve gelecek asırların Müslümanları ve bizler, Kur’ân-ı Azîmüşşânın tefsiri olan öyle bir rehbere muhtacız ki, tahkîkî İmân dersleriyle, imân mertebelerinde terakkî ve teâlî ettirsin. (1)

—Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’u nasıl te’lif etmiştir?

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’u, hiçbir makam ve meşrebin tesiri altında kalmadan, maddî-manevî hiçbir menfaat ve hissiyat karışmadan, doğrudan doğruya Kur’an-ı Hakîmin umûmun istifade edebileceği ve umûma hitap eden hakîkatlerini tefsir etmiş, bu hakîkatlerin tercümanlığını yapmıştır. Telif ettiği asarından herkes istifade edebilmektedir; bir taifeye, bir sınıf halka mahsus değildir. (2)

—Risale-i Nur’u diğer tefsirlerden ayıran fark nedir?

Risale-i Nur’da ayetler, sırasıyla değil, devrin ihtiyacına cevap veren îmanî hakîkatleri mübeyyin ayetler tefsir edilmiştir.

Tefsir iki kısımdır: Biri ayetin ibaresini ve lafzını tefsir eder, biri de ayetin mana ve hakîkatlerini izah ile ispat eder. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarı ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu, ehl-i tahkik ve tetkikten binlercesinin şehadetiyle ve tasdikiyle sabittir. (3)

Risale-i Nur’un herbir cüz’ü, bir ayet-i Kur’aniyenin hakîkatini tefsir eder. Ve husûsan erkân-ı îmaniyeye dair ayetleri öyle vuzuhla tefsir eder ki, Avrupa feylesoflarının bin seneden beri Kur’an aleyhinde hazırladıkları hücum planlarını ve esaslarını bozuyor. (4)

—Risale-i Nur nasıl kendini sürekli okutturabiliyor ve okuyanlar ondan bıkmıyor?

Kur’ân’ın mümtaz bir hâssası olan usandırmamak, Kur’ân hakîkatlerinin bir mâkesi, bir âyinesi, bir hakîkatli tefsiri olan Nur Risâlelerine de in’ikâs etmiş bulunuyor. Bu sebeple okuyanlara bıkkınlık vermiyor, risalelerden istifade sürekli artarak devam ediyor. (5)

—Bediüzzaman Hazretleri Kur’an-ı Kerim’in mucize oluşunu hangi risalelerinde öncelikli olarak işlemiştir?

“Lemeât” nâmında Türkçe bir risâlede ve Yirmi Beşinci Sözde Kur’ân’ın kırk vecihle mu’cize olduğunu icmâlen beyân ve kırk vücûh-u i’câzına işaret edilmiş. O kırk vecihde, yalnız nazımda olan belâgatı, İşârâtü’l- İ’câz nâmındaki bir tefsir-i Arabîde kırk sayfa içinde yazılmıştır. (6)

—Risale-i Nur’da hangi kitaplarda kaç ayet doğrudan tefsir edilmiştir?

Sözler: 269 ayet, Mektubat: 88 ayet, Lem’alar: 65 ayet, Şualar: 48 ayet, İşarat-ul İ’caz: 47 ayet, Mesnevi-i Nuriye: 49 ayet, Barla Lahikası: 22 ayet, Kastamonu Lahikası: 7 ayet, Emirdağ L. I- II: 6 ayet, Nurun İlk Kapısı: 4 ayet, Hutbe-i Şamiye: 3 ayet, Asar-ı Bed’iyye: 6 ayet, Tarihçe-i Hayat: 4 ayet Toplam olarak 620 ayet tefsir edilmiştir.

Ayetlerin tespitinde farklı yerlerde izahı yapılan ayetler bir defa alınmıştır. Yani, mesela Sözlerde geçen ayetler sayılmış, ama diğer kitaplarda aynı ayetler sayılmamıştır. Aynı durum diğer kitaplar için de geçerlidir.

Bununla birlikte ayet meali ve izahı olarak değil, bir konu hakkında bilgi kabilinden manaya kuvvet vermek açısından binlerce ayetin izahı yapılmıştır. Bunları konunun uzmanı hükmündeki ilim adamları teşhis ve tespit etmişlerdir. (7)

Kaynaklar: 1- Sözler s. 718 2- Tarihçe-i Hayat s.27 3- Tarihçe-i Hayat s. 145 4- Tarihçe-i Hayat s. 197 5- Tarihçe-i Hayat s. 513 6- Sözler s. 220 7- Abdulkadir Badıllı, “Risale-i Nur’un Kudsi Kaynakları” S: 19 – 51

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Cin Sûresi Meal Tefsiri

72 / CİN SÛRESİ Cin sûresi Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
57. Alay Efsanesi ve M. Kamal / Vehbi KARA

  Çanakkale’de 57. Alay’ın tamamen şehit olması ve sadece M. Kamal’in sağ olarak kurtulması ne …

Kapat