Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri / Şenpazarlı ve Dadaylı İsmail Hakkı Efendiler

Şenpazarlı ve Dadaylı İsmail Hakkı Efendiler

Bunu paylaşınız

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Şenpazarlı)

Rençber Mustafa Ağa’nın oğlu olup 1292 (1876) tarihinde Kastamonu’ya bağlı Cide kazasının Köni Teke (yanlış okunmuş olup köyün adı Güneytekke’dir ve hâlen Şenpazar ilçesinin mahallesidir. Kastamonur.com) köyünde doğmuştur.

1305 (1889) senesinde Küçük Ayasofya Medresesine kaydolup on üç sene tahsilden sonra 1318 (1902) senesinde Kastamonulu Helvacızâde Mustafa Necati Efendi’den icâzet almıştr.

İcâzetnâme aldıktan sonra Cide’de Yukarı Şir Ali Bâlî (Bânî olmalıdır.) Medresesine tayin edilmiş ve Nisan 1326’da bu medresenin kadrosu tensik edilince Şarköy kazası Müderrisi olmuştur. Bir yıl kadar Şarköy’de kaldıktan sonra İnebolu Müderrisi olmuş ve üç yıl sonra da Temmuz 1330’da (1914) tekrar Cide kazası Müderrisi olmuştur.

***

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Dadaylı)

Hasan Efendi’nin oğlu olup 1267 tarihinde Daday kazasına bağlı Viranika? köyünde doğmuştur. İstanbul’da Şehid Mehmet Paşa Medresesi’nde Arapça okumuş ve icâzet almıştır. Mekteb-i Nüvvâb’a da girerek Receb 1306’da mezun olmuştur.

Teşrînisâni 1305’de Adranos (Orhangazi) Nâibi olmuştur. Sonradan Preşova, ikinci olarak Adranos, İncesu, Kalkandelen Nâibi olmuş ve Temmuz 1316’da Söğüt Nâibi olmuştur.

Kânûnievvel 1317 (1901) tarihinde vefat etmiştir.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Mehmed Cemâleddin Efendi ve Mehmed Emin Efendi

MEHMET CEMÂLEDDİN EFENDİ (Cideli) Cide müftüsü iken ölen ve İstanbul Müderrisliğini hâiz bulunan Mehmet Râgip …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
İbrahim Hakkı Efendi ve İbrahim Kemal Efendi

İBRAHİM HAKKI EFENDİ (Dadaylı) İlk mekteb muallimi el-Hac Mustafa Efendi'nin oğlu olup 1255 tarihinde Daday'da …

Kapat