Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri / Sişmanzâde Sofi Mehmed Efendi
Münire Medresesi

Sişmanzâde Sofi Mehmed Efendi

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

MEHMET FEVZİ EFENDİ (Kastamonulu)

Hüseyin Ağa’nın oğlu olup 1280 (1864) yılında Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinin Gelinviran köyünde doğmuştur. Sişmanzâde Sofi Mehmet Efendi diye lâkabı vardı.

Kur’an’ı ve itikadi dersleri gördükten sonra Kastamonu’da bulunan Medrese-i Münire’ye girmiştir. Kastamonu müftüsü ve Nûmâniye Medresesi müderrisi Hâfız Abdurrahman el-Hilmi Efendi’nin ders halkalarına girmiştir.

Hicrî 1308’de icâzet almiştir. Tahsili esnasında köyüne yakın bulunan Hatipoğlu köyünün camiinin imam ve hatibliğini yapmıştır. 

İcâzet aldıktan sonra Münîre Medresisi’nde talebelere ders okutmaya başlamıştır. Bu arada talebeye ders okutmak için bir medrese inşasına başlamış ve Cebrail mahallesinde bulunan evinden ayırmak suretiyle altı odayı ve maddî imkânını temin için de senede yüz ellişer kuruş icar getiren iki ufak dukkánı inşa etmiştir. 1310 (1894) tarihinde bu medrese ikmâl edilmiş ve memleketin ulemâ ve ileri gelenlerinin tensibi ile Fevziyye Medresesi adını almıştır. 

Medreseyi inşâ ettikten sonra burada tedrîse başlamış ve Kânûnievvel
1325/1909’da 150 kuruş maaşa nâil olmuştur.

Sadık Albayrak 

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Araçlı Mehmed Muhlis Efendi ve Taşköprülü Mehmed Rahmî Efendi

MEHMET MUHLIS EFENDI (Araçlı) 1320 (1904) senesinde vefat eden ziraatçı Mustafa Çavuş’un oğlu olup Taban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Çörekçizâde Mehmed Emin Efendi ve Taşköprülü Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Çörekçizåde Hüseyin Rifat Efendi'nin oğlu olup 1285 (1869) tarihinde Kastamonu'nun Isfendiyar …

Kapat