Ana Sayfa / Yazarlar / Siz Hangi Orucu Tutuyorsunuz?

Siz Hangi Orucu Tutuyorsunuz?

Bunu paylaşınız

İmamı Gazâlî (ksa) Hazretleri şöyle buyuruyorlar:

Oruç üç derecedir:

A) Avamın orucu
Avamın Orucu: Bu oruç, mide ve tenâsül uzvunu şehvetlerden sakındırmaktır. Yani yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan sakınmaktır.

Bir kişi sigara içemediği için onun stresiyle kötü laflar kullanabilir, düşüncesiyle orucu uykuya tuttururlar. Bu hal yanlış bir hal olduğu gibi, belki Ramazanı Şerif’te en masum hata olarak görülebilir. Bir de dışarı çıkıp insanlarla ilişki kuran bu tip insanların bahsedilen kalp kırmak, insanlara küfürlü konuşmak, hakkına razı olmamak gibi kötü amellerin neticesinde tuttuğu orucu
“Sadece açlık yanına kalır.” emri Peygamberisi’nde (ﷺ) buyrulduğu gibi olur.

B) Havassın orucu
Havassın Orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sâir âzaları günahlardan uzak tutmaktan ibarettir!..
“Ve o orucun ekmeli ise; mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır.” (29. Mektub) 

Hz. Peygamber (ﷺ) şöyle buyurmuştur:
“Oruç, mü’min için kalkandır. Bu bakımdan herhangi biriniz oruçlu ise, fahiş konuşmasın, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kişi kendisiyle çirkin konuşur veya dövüşürse, desin ki; ben oruçluyum, ben oruçluyum.”
İşte bu sırra binaen Allah Teâlâ, gıybet dinleyen ile haram yiyeni eşit tutmuştur:
“Onlar sürekli yalan dinlerler, haram yerler.” (Mâide; 42)
Bu bakımdan gıybete karşılık sükût haramdır.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
“Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz.” (Nisâ; 140)
Bu sırra binaen Hz. Peygamber (ﷺ) de şöyle buyurmaktadır:
“Gıybet edenle, onu dinleyen günahta ortaktırlar.”

“Yani, muharremattan, mâlâyâniyattan çekmek ve herbirisine mahsus ubûdiyete sevk etmektir.

Meselâ, dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak; ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek;
meselâ gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmek gibi,
sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır.
Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatil-i eşgal ettirilse, başka küçük destgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir.” (29. Mektup) 

C) Ahass’ul-Havassın orucu
Ahass’ul-Havassın Orucu: Kalbi, dünyevî düşüncelerden tamamen arındırıp Allah’tan başka herşeyi kalpten uzaklaştırmaktır.

“İnsan, maddî ve manevî her bir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden Olan ŞÜKR-Ü ÖRFÎ’yi Îfa ve ŞERİAT’e imtisal –ettirmelidir-”(İşarat’ül-İ’caz) 

Dil zikir ile zâkir vasfına, şükür ile şâkir vasfına, hakkaniyet ile âdil vasfına, nizam ve mizan ile hakîm vasıflarına… mazhariyet kazanır!..
“Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şâşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar.

Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsânâtına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder.

Öyle de, Ezel ve Ebed Sultanı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâli, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişânı olan Kur’ân-ı Hakîmi, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş.
Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir.” (29. Mektup) 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kamu Denetçiliği Kurumu 28 Şubat Mağdurlarının Yaralarını Sarıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, çok önemli bir karara imza atarak 28 Şubat …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Mealcilere Bazı Sorular

Mealciler hazreti peygamberin sadece elçi olduğu iddiasından yola çıkarak onun hüküm koyma gibi bir hakkının …

Kapat