Ana Sayfa / Yazarlar / Sonbahar ve Hazan Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Sonbahar ve Hazan Şiirleri / Prof. Dr. Himmet UÇ

Hazan

Ey eski kamer, sen bizi elbette bilirsin!

Annemdi o nurunda gezen  zıll-ı mehasin,

Bendim o çocuk, bendim o sima-yı tahayyür

Bir gün ki hazan ufka kızıl dalgalı bir nur,

Bir kanlı ziya haşrediyorken onu bir yed,

Bir bad-ı  haşin aldı o rüyayı müebbed

On beş sene evvelki hakikat hep o gündür

Ruhumda bugün zulmet-i  pürgirye onundur.

On beş senedir, ufka güneş kanlı düşerken

Tenha ovadan, boş dereden, akşamın erken

Hüznüyle susan meşcerelerden gam-ı eylül

Bir gölge yaparken, onu bir savt-ı  tegafül

Hasretle sorar kalbimi imlâ eden âha,

Yerlerde yatan sisli, donuk  hüsn-i  tebaha

 

Avare  felaket gülü, altın krizantem,

Her tarh-ı hazan üstüne dökmüş yine matem,

Durgun sular üstünde perişan ü mükedder

Faslın dağınık ruhu bulut, sis gibi titrer

Yorgun sarı yapraklar uçar bir kuru daldan,

Bir hasta güneş ufka döker sâye-i maden;

En sonra semalarda da ey eski kamer  sen

Hüznüyle yaparken acı bir levha-i şiven

Çöllerde kalan bir küçücük makber-i bîkes

Yollar bu muhitata kesik, şehkali bir ses!

Ahmet Haşim

 

Eylül Sonu

 

Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları

Bir bir hatırlamakta geç en sonbaharları.

 

Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa…

Yazlar yavaşça bitmese, günler kasılmasa…

 

İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık

Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık !

 

Ölmek kaderde var, bize üzüntü vermiyor;

Lakin vatandan ayrılışın ıztırabı zor.

 

Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile,

Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile .

 

Yahya Kemal Beyatlı

 

Sonbahar

Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur.

Yaprak, çiçek  ve kuş dağılır, tarümar olur.

Mevsim boyunca kendini hissettirir veda ;

Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dağ.

Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir;

Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir;

Teşrinlerin bu hüznü geçer ta iliklere .

Anlar ki yolcu, yol görünür serviliklere .

Dünyanın ufku, gözlere gittikce tar olur,

Her gün sürüklenip yaşamak ruha bâr olur.

İnsan duyar yerin dile gelmiş sükutunu;

Bir başka musikiye geçiş farzeder bunu;

Teslim olunca va’desi gelmiş zevaline,

Benzer cihana gelmeden evvelki haline.

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya ,

Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya,

Duymaz bu andataş gibi kalbinde bir sızı;

Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı.

Yahya Kemal Beyatlı

 

 

Sukūt-ı Evrak

Berf giydirdi dağlara  iaklar

Hüzn içinde akardı ırmaklar

Kurumuştu zavallı yapraklar

Eyliyordu sukut yapraklar

 

Dallardı sallıyordu bâd-ı hazan

Ovalarda hazin hazin mürgan

Ediyordu bu hale karşı figan

Eyliyordu sukut yapraklar

 

Bir kızın tali-i siyahı gibi

Bir verem şairin nigahı gibi

Nefes-i vafpesin ü ahı gibi

Eyliyordu sukut yapraklar

 

Ağacın saye-i mükedderinde

Derenin sath-ı hüznperverinde

Bir mezarın beyaz mermerine

Eyliyordu sukut yapraklar

 

Ben dayandım da şöyle pencereye

Baktım eşcara, gamfeza dereye

Dikkat ettim zavallı meşcereye

Eyliyordu sukut yapraklar

 

Sarsar-ı  pürgiriv olup peyda

Hâsıl etti  figan-ı vaveyla

Berf-puş oldu nâgehan sahra

Eyliyordu sukut yapraklar

Mehmet Celal

 

Elhân-ı Hazan

Hâl-i bireng-i ihtizarında

Sonbaharın bu solgun elvahı

Raşedar etti kalb-i eşbahı

Kuru yaprakların kenarında!

 

Ey tuyurun sehab-ı seyyahı,

Bâd-ı  zarın cenah-ı zarında

Senuçarken bütün civarında

Soluyor kainatın ervahı.

 

Bu zaman hissi iştidad eyler,

Her gönül kendi gizli derdinde:

Gel… gel ey yâr-ı dem’a-riz-i keder!

 

Ey gül  nevbahari-i emelim,

Gelecek nevbaharı  bekleyelim,

Sonbaharın  zılâl-ı zerdinde.

 

Cenap Şahabettin

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Mekteb-i İdadi-i Mülkisi Sınıf Şehâdetnamesi (Diploma)

Yıl: 1902 Tasdik: Vali Enis Paşa Tuğra: 2. Abdülhamid * el-Gazi* Sahibi: Mal müdürü Kamil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Evlilikte Kefâet/Denklik

KEFÂET (الكفاءة) Evlenecek eşler arasında dinî, ekonomik ve sosyal konum bakımından denkliği anlatan fıkıh terimi. Sözlükte …

Kapat