Ana Sayfa / HABERLER & Yorumlar / Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazeli

Sultan Reşad’ın Çanakkale Gazeli

Bunu paylaşınız

İslam ve Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, bütün Osmanlı efradını derinden etkilemiş, Sultan V. Mehmed Reşad da bu dehşetli harp ve muazzam zaferden sonra hislerini bir gazelle ifade etmişti.

Yazıldığı dönemde gazete ve dergilerde “Gazel-i Hümâyûn, Manzume-i Garrây-ı Hümâyûn” başlıklarıyla yayınlanan şiir, halk tarafından da çok beğenilmişti. 

Harp Mecmuası’nın 11’inci sayısına ilâve olarak verilen gazel, şair Sâfî Efendi tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir. Gazele Ali Emiri Efendi, İbrahim Alâeddin Gövsa, Şair Nigar Hanım, Yahya Kemal Beyatlı gibi tanınmış şairler başta olmak üzere onlarca şair tahmis yazmışlardır.

Kazım Uz gazeli “Duâ-nâme-i Hazreti Padişahî” adıyla rast makamında bestelemiştir. 

Gazelin, yukarıdaki fotoğrafta Sultan’ın el yazısıyla aslı ve aşağıda Latin harflerine çevrilmiş hâli şöyledir:

Gazel-i Hümâyûn veya
Manzûme-i Garrâ-i Hazret-i Hilâfet-penâhî

Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Asker evlâdlarımın pişgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Kadr u haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Bugünkü dille yaklaşık anlamı:

Saldırmıştı Çanakkale’yi karadan ve denizden

Müslümanların iki kuvvetli düşmanı birden

 

Lakin Allah’ın yardımı yetişip ordumuza

Her bir asker bir kale oldu, bir çelik-beden

 

Asker evlatlarımın azmi karşısında

Aczini idrâk eyledi nihâyet düşman

 

Haysiyetlerini ayaklar altına alarak kaçtılar

İslam’ın kalbini (İstanbul) ele geçirmeye gelmişken

 

Ey Reşad! Şükür secdesine kapan ve eyle duâ:

İslam ülkesini Allah (düşmandan) daima eylesin emin

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Alvarlı Efe Hazretlerinden Üç Ramazan Şiiri

NUTK-İ ŞERÎF Göründü hilâl-i mâh-ı Ramazân Rahmet-i Rahmân’a nihâyet mi var Temevvüc etmede deryâ-yı gufrân …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla HABERLER & Yorumlar, Şiirler
Bahar alerjisi nedir? Sebepleri, belirtileri ve korunma yolları

Bahar alerjisi Soğuk kış günlerinin ardından güneşin sıcaklığını hissettirdiği bahar aylarında havada uçuşmaya başlayan polenler …

Kapat