Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Makaleler / Şüphenin kalpte mi akılda mı olduğu nasıl ayırt edilir?

Şüphenin kalpte mi akılda mı olduğu nasıl ayırt edilir?

Şüphenin kalpte veya akılda olduğunu nasıl ayırt edilebiliriz? Şüphe gelince onu araştırmanın imanımıza zararı olur mu?

Evvela, vesvese insana terakki etmek ve teyakkuzda kalmak için musallat edilmiştir. Yani insan vesvese ettiği şeyi araştırıp talim ederse, insan için bu ilmen bir terakkidir. Düşmanı olmayan bir ülkenin nasıl savunma ve askeri gücü zayıflayıp atalete düşüyor ise, aynı şekilde düşman ve mücadele edeceği bir şey olmayan insan da fıtraten yeknesak ve atıl bir vaziyette kalıyor. Halbuki dünya bir imtihan ve terakki yeridir. Terakki ve imtihan içinde de mücadele ve mücahede etmek gerekir. Mücadele ve mücahede içinde düşman ve rakip gerekir. İşte vesvese insana terakki için musallat edilmiş bir düşmandır.

İkincisi, bu vesvese düşmanına karşı en güzel silah ilimdir. Yani vesvese ettiğin şeyin içyüzünü bilmek ve o konuya etraflıca vakıf olmak vesvesenin halli için kafidir. Bu yüzden korkmadan, telaş etmeden vesvese gelen noktaların talim ve tetkiki yoluna gidilmelidir. Yani vesvese ilmin müşevviki ve tetikleyicisidir. Haliyle vesvese ettiğimiz şeyleri tahkik etmemiz, vesvesenin kalpten olduğuna değil akıl da bir kuruntu olduğuna delildir. İnsan kalbi ile tasdik ettiği bir şeyin çürütülmesi için tetkike kalkışmaz. 

Üçüncüsü, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vesvese bahsinde dediği gibi, vesvese bir hüküm ya da tasdik olmadığı için insanı mesul etmez. Tek zararı “mesul oldum zannına düşüp ümitsizliğe kapı açmaktır.” Vesvesenin kalpten gelmediğinin ve hükümsüz olduğunun en büyük şahidi ise, kalbin bundan  müteessir olmasıdır. İnsan kabul edip tasdik ettiği bir şeyden dolayı üzülmez ve rahatsız olmaz. Demek bir insan şeytandan gelen vesveseden üzülüp sıkılıyor ise, bu onun kalbinden gelmediğinin en büyük delilidir. Vesvesenin akılda mı kalpte mi olduğunu temyiz etmenin en güzel yolu bu üzüntü ve endişedir. Yani insan aklına gelen bir fikirden dolayı endişe edip üzülüyor ise, bu vehim ve kuruntu demektir. Kalp sevdiği ve onayladığı bir fikirden dolayı huzur ve lezzet duyar, ondan rahatsız olmaz. 

sorularlarisale

İlginizi Çekebilir

Kur’an’ın Lafzı Allah’a Ait Değil mi?

Yazar: Erkan Baysal Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Araştırma Görevlisi Kelamcılar vahiy, nübüvvet ve vahyin mahiyetine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Makaleler
Bediüzzaman’a Göre Sahabe – I

Yazar: İbrahim YARDIM * Not: Metin içinde âyetler Kur'an hattıyla -eklenecek- verilememiştir,  ancak dipnottaki numaralarda …

Kapat