Takvânın Alâmetleri

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü’l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî’den rivayetle takva (Allah korkusu ile günahlardan sakınmak) hakkında şunları anlatır:

Allah korkusunun, yedi alâmeti vardır:

1- Birinci alâmet dil’de belirir: Allah korkusu taşıyan kul dilini yalandan, dedikodudan, koğuculuktan, iftiradan ve boş konuşmaktan alıkor, bunlar yerine onu zikirle, Kur’an okumakla ve ilmî konuşmalarla meşgûl eder.

2- İkinci alâmet kalbde belirir: Allah korkusu taşıyan kul başkalarına karşı kalbinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık barındırmaz. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Nitekim Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyurur:

“Ateş odunu nasıl yerse (yakarsa) kıskançlık da iyilikleri öyle yer.” 

Bilesin ki, kıskançlık, kalb hastalıklarının başlıcalarından biridir ve bu hastalıklar da ancak ilimle ve iyi ameller işleyerek tedavi edilebilir.

3- Üçüncü alâmet göz’de belirir: Allah korkusu taşıyan kul, haram olan hiç bir şeye bakmaz. Dünyaya aç ve muhteris gözlerle değil, ibret almak amacı ile bakar. Helâl olmayan şeylerden bakışlarını uzak tutar.

Nitekim Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyurur: “Kim gözünü haramla doldurursa Allah da onun gözünü kıyamet günü ateşle doldurur.”

4- Dördüncü alâmet karın’da belirir: Allah korkusu taşıyan kul, karnına haram lokma sokmaz, çünkü haram lokma yemek ağır günahlardan biridir. 

5- Beşinci alâmet eller’de belirir: Allah korkusu taşıyan kimse, ellerini harama değil. Allah’ın rızasına uygun şeylere doğru uzatır. Nitekim Kâ’b’ul Ahbar’ın (R.A.) şöyle dediği rivayet edilir:

“Allahu Teala, her bir bölümü yetmiş bin gözlü yetmiş bin bölümü olan yakuttan yapılma bir köşk yaratmıştır. Kıyamet günü bu köşke ancak önlerine çıkan haram şeylerden Allah korkusu ile uzak duranlar girebileceklerdir.”

6- Altıncı alâmet ayaklarda belirir: Allah korkusu taşıyan kimse, günah işlemeye değil, Allah’ın emrine uygun ve O’nun rızasını kazandıracak işlere doğru yürür, alimlerle ve iyi amel işleyenlerle buluşmak gayesi ile adım atar.

7- Yedinci alâmet Amel’de belirir: Allah korkusu taşıyan kimse ibadetini sırf Allah rızası için yapar, riyadan ve münafıklıktan kaçınır, böylelikle Allah’ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden biri olur:

“Rabb’ının katında Ahiret, günahlardan korkanlar İçindir (Zuhruf, 35). Böyleleri için Allah (cc) başka bir ayette şöyle buyurur:

“Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarlar(ın başların) dadırlar.” (Zariyat, 15) 

Başka bir âyette de şöyle buyuruluyor:

“Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler.” (Tur, 17)

Diğer bir âyette de şöyle buyurulur;

“Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar.” (Duhan, 51)

Bu âyetlere bakınca Allahu Teala’nın neredeyse, “bu kimseler Kıyamet günü cehennemden kurtulurlar” diye buyurduğu görülür.

Müminin korku ile ümit arasında bulunması gerekir. Buna göre bir yandan ümit kesmeksizin Allah’ın rahmetini beklerken diğer yandan ibadet hali içinde çirkin hareketlerden vazgeçerek Allah’a tevbe eder.

Nitekim Allah (C.C.) şöyle buyurur:

“Sakın Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” (Zümer, 53)

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Yaz Tatili Boş Geçen Günler Demek Değildir

Okullar kapandı, karneler alındı ve yaz tatili başladı. Bazı ebeveynler yaz tatilini boş geçen günler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar, Seçme Yazılar
İbni Arabi’nin Fahreddin Razi’ye Gönderdiği Mektup

İMAM RAZİ'YE Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah'a, selam, rahmet ve bereket onun seçkin kullarına -ve benim Allah …

Kapat