Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri / Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

Bunu paylaşınız

MEHMET EFENDİ (Tosyalı)

Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde Kastamonu’nun Tosya kasabasında doğmuştur.

Abdürrezzak Camii Yeni Hâli

Tosya’da bulunan Abdürrezzak Efendi Medresesi’nde tahsil görerek icâzet almıştır.

1309’dan (1893) 1314’e (1898) kadar Tosya kazası İdare Meclisi âzâlığında 
bulunmuş ve akabinde iki yıl kadar Kaza A’şar Emaneti Memurluğunda hizmet görmüştür. Tekrar idare meclisi âzalığı ve kaza belediye reis vekâletinde bulunmuş ve Mart 1320’de (1904) Kaza Bidâyet Mahkemesi Âzâlığına tâyin olunmuştur. Altı yıl kadar mezkûr âzalıkta bulunduktan sonra Temmuz 1326’da (1910) Tosya kazası Müftülüğü’ne tayin olunmuştur.

Kaza İdare Meclisi azası iken hizmetlerinden dolayı Edirne ruûsuna nâil olmuştur.

Temmuz 1332 (1916) tarihlerinde aynı kazanın müftüsü idi.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi'nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu'nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) …

Kapat