Ana Sayfa / Yazarlar / Ulemâissu’ / Eyüp EKMEKÇİ

Ulemâissu’ / Eyüp EKMEKÇİ

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Hz. Peygamber, ulema-i sû’un insanlık için en büyük tehlike olduğunu ve hatta kıyamete kadar zuhur edecek musibet ve belaların en kötüsü olacağı haber verilen “Deccal”dan da daha kötü olacağını söylemiştir. “Ümmetim için Deccal’dan daha tehlikeli olanı, insanların sapmasına vesile olan öncülerdir.” Hadislere göre, kıyamete yakın zamanda zuhur edecek “Deccal” fitnesiyle mücadele edecek olan (Hz. Mehdi’ye) karşı çıkacak ve onu engellemeye çalışacak da ulema-i sû’dur.* “Ümmetim için en fazla korktuğum, dil uleması(söylemleri dilde kalan) münafıklardır.” hadisinde, ilimleri, dilde kalıp hayata geçmeyen ulema kastedilmiştir. Hadisde, -ilmiyle amel etmeyen kesime- “münafık” tabir edilmiştir.

Hazret-i Bediüzzaman gibi bu çok belalı asırda, bilhassa İslam dünyasına taarruz eden şer ve belaları en dehşetlisi, küfr-ü mutlak ve sefahet-i mutlakı def’etmeyi hayatının yegane gayesi yapan ve “Şerri en iyi şekilde defediniz.” Hadis-i Şerif’ine göre, Kur’an’ın i’cazına dayanan bir ders, Rahmet-i İlahiye ile son müceddid olarak Kur’ani bir ders eline verilen ve o tarihten sonra bütün ehl-i küfür ve dalâletin en birinci hedefi haline gelen, yani onun Kur’ani dersleriyle bir iman ve küfür mücahedesi devri açılan bir zat’a ehl-i imanın en birinci vazifesi,o zatın cephesinde küfre karşı tavır ve mücahede cephesinde yer almaktır.

Evet o zat, bütün hayatında dünya tarihinin en dehşetli devlet terörü, sırf Kur’an’a hizmetinden ötürü istibdad-ı mutlak zamanında kendisine yöneltilip; 28 sene sürgün 20 kere zehir verildiği halde, müsbet hareketi hizmetinde mesleğinin en temel esası yapıp imana, Kur’an’a en muhlisane hizmet tarzını esas maksad yapmış, beddua dahi yapmamış bir Zattır. Asr-ı Saadet’ten sonra bu keyfiyet, emsali olmayan bir iman ve Kur’an fedailiğidir. Hatta Kur’an’ın en son i’cazi dersiyle imana ve “Kur’an’a hizmet yolunda dünyamı da feda ettim ahiretimi de” diyen ve aynen bunu hayatında yaşayarak gösteren bir zattır. İşte bu dinin en yüksek tavrı olan ihlas-ı taamme ile imana Kur’an’a hizmet yolunda bu âzami cehd ve mücahede, bir ubudiyet-i mahza tavrıdır. Bundan ötesi Rububiyet-i Samedaniye kalıyor. Onu da kitabından alalım:

“Bu hizmet-i kudsiyenin kerameti üç nevidir:

Birinci nev’i:

O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevketmek cihetidir.

İkinci kısım:

Manileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini def’edip, onları tokatlamaktır.

Bu iki kısmın hâdiseleri çoktur, hem çok uzundur.

{(*): Meselâ: Halk Partisi, Nur talebelerine verdikleri azab ve sıkıntı ve ihanetlerden, kendileri dünyada daha ziyade cezasını çektiler, aynını gördüler.}

Başka vakte talikan, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz.

Üçüncü kısım

şudur ki: Hizmette hâlisen çalışanlara fütur geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler, intibaha gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisatı, yüzden fazladır. Yalnız yirmi hâdiseden on üç on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecr tokatı görmüşler.”
Velhasıl: Dava Allah’ın davası durumundadır. Şimdi siz eğer içinizde illa bir fenalık yapma niyetiniz varsa, elinizden o fırsatın çıktığına sevinin ve şükür secdesi yapın. Çünki millet-i mazlumenin emaneti olan o mertebe ile milletin dinine taarruz hükmüne gelecek bir fiil, dehşetli bir hasaret olurdu. Şimdi bu muvacehede hak noktasında nasıl bir tavır alacağınızın muhasebesini yapmak size kalıyor.

Süfyanilerin cephesinde olmak veya hak cephesinde kalmak şimdi sizin elinizdedir. İyi niyetle mes’eleye bakarsanız size duacı oluruz. Yoksa,
NUR FENALARA NARDIR
tehdidinden sakınmak lazım.

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Cin Sûresi Meal Tefsiri

72 / CİN SÛRESİ Cin sûresi Mekkîdir, yirmi sekiz âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Haşir Risalesi’nin tarihçesine dair bir değerlendirme / Mustafa H. KURT

BEDİÜZZAMAN SAİD Nursî’nin Nisan 1925’te bastırılan Şeyh Said hadisesi gerekçe gösterilerek başlayan sürgün hayatı, hiç …

Kapat