Ana Sayfa / Yazarlar / Veda Hutbesi’nde Ekonomi / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Veda Hutbesi’nde Ekonomi / Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

Veda hutbesi Efendimizin (sav) son haccında Müslümanlara deve üstünde yaptığı bir konuşmadır. Son sözleri olması itibariyle önemli konuların ele alınacağı rahatlıkla değerlendirilebilir. Birkaç sayfalık bir hutbenin neredeyse üçte biri sosyo ekonomik konular üzerinedir. Bu durum bile başlı başına İslâm’ın ekonomiye ne kadar önem verdiğini ortaya koymak için yeterli olacaktır.

“İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.”

Efendimiz (sav) daha sözlerinin başında, malı, canla ve namusla beraber mukaddes olarak değerlendirmiş ve korunmuş olduğunu beyan ederek, malın da canla beraber korunmasının ticaretin olduğu gibi toplum hayatının temelini teşkil ettiğini ortaya koymuştur.

“Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lâkin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.”

Emanetten sonra söylediği söz, faizin kaldırılmış olduğudur. Kendisi de ilk önce amcası Abbas’ın faizini kaldırdığını beyan ederek kendinden örnek vermekte, insanları ticaretin esası olan bir konuda, sömürünün temel enstrümanı olan faizi istimal etmemeleri konusunda ikaz etmektedir.

O günün koşullarında bugüne göre çok daha dezavantajlı konumda olan kadınların haklarına değinen Efendimiz (sav), kadınların erkekler üzerinde hakları olduğunu söylemekte ve bir çığır açmaktadır.

İnsanlığın hiç duymadığı bir kavramı, yaşayışıyla örnek olduğu gibi son sözlerinde de bizzat beyan ederek gündeme taşımaktadır. Kadınların meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmeleri konusunda erkeklerden söz almaktadır.

“Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.”

Müslümanların kardeş olduklarını beyan eden Efendimiz (sav) bir Müslümana kardeşinin malı da kanı da helal olmaz diyerek, hak yememe, birbirinin malına göz dikmeme konusunda, yine ekonominin temelini teşkil eden ve İslâm ekonomi anlayışının çerçevesini çizen dersler vermektedir.

“Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.”

Miras konusu Kur’an’da detaylı bir biçimde anlatılmakta olup, son sözlerinde de Efendimiz (sav) bu hususa dikkat çekmekte, Allah’ın her hak sahibine hakkını verdiğini, her insanın mirastan hissesinin ayrıldığını ifade etmektedir. Böylece kimsenin haksızlığa uğramayacağını açıklamaktadır.

“Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.”

Sözlerinin sonunda şirk, cana kıyma ve zina konusunun yanında dördüncü husus olarak “hırsızlık yapmayın!” diyerek insanlardan söz alması, yine iktisadi bir konuyu ifade etmeleri son derece önem arz etmekte, bizi hırsızlık konusunda iyi düşünmeye sevk etmektedir.

“Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:

* Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.

* Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz.

* Zina etmeyeceksiniz.

* Hırsızlık yapmayacaksınız.”

Nasibimizin ziyade olması temennisiyle…

Selam ve dua ile…

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Risale-i Nur’un verdiği zevk ve şevk ve iman ve iz’ânın kuvvetli olmasının sebebi nedir?

“Evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mütalâa eden bir kısım zâtlar taraflarından soruldu: “Risaletü’n-Nur’un verdiği …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Şehid Nevruz ÇAKAN’ı Tanır mısınız? / Misbah ERATİLLA

BEDİÜZZAMAN VE ADİLCEVAZLI NEVRUZ ÇAKAN... Adilcevaz’ın Erikbağı (Koçeri) Köyü’nden Nevruz Çakan, Bekir Ağa namı diğer …

Kapat